Programma Summerschool 2010: sacramenten

13 juli 2010

Van vrijdag 16 juli tot en met dinsdag 20 juli 2010 vindt de summerschool voor jongeren plaats. Katholieke jongeren uit het bisdom van Breda verdiepen zich gedurende enkele dagen in het geloof. Het thema van de summerschool 2010 is: ‘Aangeraakt door Christus; de sacramenten’.

De summerschool is een initiatief van bisschop Van den Hende. De summerschool wordt georganiseerd door het bisdom van Breda en vindt plaats in de Paulusabdij te Oosterhout. Het Jongerenplatform van het bisdom tekent voor de organisatie.

De inleidingen worden verzorgd door pastorale beroepskrachten, die de inhoudelijke inbreng geven. Daarnaast zijn er sprekers die getuigenissen geven vanuit het dagelijkse leven. In een derde ronde doordenken de jongeren wat het gehoorde voor hen zelf kan betekenen.

Programma
Iedere dag is er een ochtendgebed, een eucharistieviering en een avondgebed.

Vrijdag 16 juli
Avond: Inleiding op de sacramenten door diaken Egbert Bornhijm.

Zaterdag 17 juli
Ochtend: Inleiding op de initiatiesacramenten door vicaris-generaal Vincent Schoenmakers.
Middag: Persoonlijke getuigenis en verwerking
Avond: Ontspannen programma

Zondag 18 juli
Ochtend: Inleiding op de eucharistie door bisschop Van den Hende
Middag: Inleiding over roeping door rector Norbert Schnell met aandacht voor het sacrament van het huwelijk en de wijding tot priester.
Avond: Ontspannen programma

Maandag 19 juli
Ochtend: Inleiding op de genezingssacramenten (het sacrament van boete en verzoening, het sacrament van ziekenzalving) door pastoor Paul Daggenvoorde
Middag: Persoonlijke getuigenis en verwerking
Avond: Ontspannen programma.

Dinsdag 20 juli
Ochtend: Terugblik en afsluiting.

Sacramentenproject
Voor informatie over het sacramentenproject van het bisdom van Breda, klik hier

 

Andere berichten