Pro Deo: Doen uit bezieling

17 maart 2007

Het Stedelijk Diaconaal Beraad Breda organiseert zaterdag 14 april 2007 een impulsochtend voor ieder die actief is in de diaconie of het vrijwilligerswerk, in en buiten de kerk. De ochtend vindt plaats in de Antoniuskathedraal, Sint Jansstraat te Breda en duurt van 9.30 u. tot 13.00 u.

Onder het motto Pro Deo: doen uit bezieling gaan de deelnemers op zoek naar de diepste motieven van hun vrijwilligerswerk. In een panelgesprek vertellen de volgende mensen waarom ze pro Deo, vrijwillig in een aantal organisaties actief zijn: bisschop M. Muskens, het Tweede kamerlid Cisca Joldersma (CDA), de advocaat Piet Boomaars, de architect Lucas Ruys, Sjaak Sies van de Stichting Voedselbank Nederland, de feministisch theologe Irmgard Busch, plebaan Anton Kamps en Hana Saydali, coördinatrice “Taal aan huis”. Zij spreken over hun drijfveren en inspiratiebronnen. De gespreksleiding is in handen van Jos van Genugten van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom Breda. Na het panelgesprek is er een diaconale markt. Tijdens een lunch kunnen de deelnemers elkaar ontmoeten.

Het Kamerkoor BonTon onder leiding van Paul van Gulick voert de Misa Criolla uit. Dit is een uitbundig festijn van Zuid-Amerikaanse ritmen en bezielde melodieën waarin volksmuziek en kerkmuziek met elkaar verbonden zijn.

Belangstellenden kunnen zich voor 7 april 2007 opgeven bij:
Stedelijk Diaconaal beraad Breda
Betsy Thijssen
Tel. 076-5413617

Andere berichten