Pro Deo dag;

16 april 2007

Ongeveer 240 belangstellenden kwamen zaterdag 14 april samen in de Antoniuskathedraal te Breda om te zoeken naar de diepste motieven voor hun vrijwilligerswerk. “Een inspirerende en verdiepende ochtend over ‘wat een mens bezielen’ kan.” Zo kondigde dagvoorzitter Mijntje Janssen de ochtend aan.

De ochtend was georganiseerd door het Stedelijk Diaconaal Beraad Breda in samenwerking met Hennie van Hattum en Benedict Laval van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom Breda.

Bezieling
“Vrijwilligerswerk wortelt in de diepte, in een oud en diep geloof dat de wereld eigenlijk rechtvaardig is bedoeld. Daar, ergens in die diepte huist het Pro-Deo werk van de advocaat, de politicus, de kunstenaar, de bisschop, de diaconie en de bezielde vrijwilliger,” aldus Mijntje in haar openingswoord.

Heel diaconaal Breda
Dit geloof was zichtbaar en hoorbaar. Hoorbaar in de feestelijke muziek van de Misa Criolla, uitgevoerd door het Kamerkoor BonTon onder leiding van Paul van Gulick. Zichtbaar in de cartoons van Len Munnik die de wanden van de kathedraal sierden en op de gevarieerde informatiemarkt waar een breed spectrum van organisaties zich presenteerde. “Het is uniek dat heel diaconaal Breda hier bij elkaar is,” aldus Benedict Laval.

Informatiemarkt
Op de informatiemarkt was onder andere de Stichting Exodus. Deze stichting probeert ex-gedetineerden die de criminaliteit de rug toekeren en een begeleid wonen traject volgen, werkervaring te laten opdoen en hen zo aan vast werk te helpen. Hun ambassadeur is Rini Wagtmans, voormalig profwielrenner en op vele wijzen actief in zijn geboortedorp St. Willebrord.
Voor hem speelt het geloof een grote rol. “Ik geloof dat de mens goed geschapen is,” vertelt hij. “Als ze opgroeien, hebben ze, net als een boom, een stok nodig om goed uit te groeien. Als die er niet is, gaat het verkeerd. Soms moet je dan ook corrigerend optreden. In onze maatschappij ontbreekt deze correctie. Er is een verlies van waarden en normen. De Kerk kan, vanuit het geloof, een bijdrage leveren aan het herstel van waarden en normen. Ik heb me dan ook in St. Willebrord ingezet voor het behoud van het kerkgebouw. Ik blijf geloven in de goedheid van de mens. Daarom doe ik dit werk.”

Gehoorzaamheid aan het goede
In het forum spraken bisschop Muskens, plebaan Anton Kamps, Tweede Kamerlid Cisca Joldersma (CDA), de advocaat Pieter Boomaars, de architect Lucas Ruys, de feministische theologe Irmgard Busch, Sjaak Sies, oprichter van de Voedselbank en Hanan Saydali, coördinatrice van het project ‘Taal aan huis’ in Breda.
Centraal stond de vraag of je vrijwilligerswerk doet voor jezelf of voor de ander. Hanan Saydali en Anton Kamps benadrukten beiden dat je het ook voor jezelf doet. “Vrijwilligerswerk komt voort uit de menselijke aandrift om wat je doet ook goed te doen. Het gaat om gehoorzaamheid aan het goede en je te laten gebruiken voor het goede,”aldus de plebaan.

‘Voor God’
Bisschop Muskens bracht nadrukkelijk het godsgeloof ter sprake door te verwijzen naar de letterlijke betekenis van Pro Deo. “Pro Deo betekent ‘Voor God’. Vrijwilligerswerk doe je niet uit egoïstische motieven maar om Gods aanwezigheid onder de mensen zichtbaar te maken. Deze motivatie is noodzakelijk om te volharden en niet af te haken als je bij wijze van spreken in je parochie ruzie met de pastoor hebt”.

Andere berichten