Priesterwijding van diaken Jochem van Velthoven door Mgr. Liesen

7 september 2015

Op zaterdag 7 november 2015 zal Mgr. Liesen door gebed en handoplegging Jochem van Velthoven tot priester wijden voor het bisdom van Breda. De eucharistieviering met de wijdingsplechtigheid vindt plaats om 11.00 uur in de Antoniuskathedraal te Breda.

Zondagmorgen 8 november 2015 zal Jochem zijn eerste H. Mis celebreren in de H. Marcoenkerk te Dorst, een van de kerken van de H. Catherinaparochie van Oosterhout. Jochem, 37 jaar oud, werd geboren in Dorst.

De bisschop zal Jochem van Velthoven met ingang van 15 november 2015 benoemen als parochievicaris voor de zes parochies van de regio Alphen en Gilze. Hij gaat daar werken onder leiding van pastoor Jos Demmers. De presentatieviering van Jochem in de regio Alphen en Gilze valt samen met de viering waarin bisschop Liesen pastoor Demmers zal installeren als pastoor van de zes parochies van deze regio. Deze viering vindt plaats op zondag 15 november om 10.30 uur in de H. Willibrorduskerk in Alphen.

Jochem van Velthoven liep de afgelopen twee jaar vanuit de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk stage in de Sint Norbertusparochie in Roosendaal. Met de pastorale stage rondde hij de opleiding en vorming tot priester af. Na zijn diakenwijding op 10 mei 2015 kreeg Jochem een tijdelijke benoeming in de parochie in Roosendaal.

  • Binnenkort zal de uitnodiging worden verzonden voor de wijdingsplechtigheid met informatie over aanmelding.

Diaken Jochem van Velthoven. (Foto: J. Wouters)

 

Andere berichten