Priesterwijding Tom Kouijzer voor de maristen

25 april 2018

Op zaterdag 16 juni 2018 wijdt bisschop Henk Kroonenberg sm Tom Kouijzer uit Sint Jansteen tot priester. Tom Kouijzer wordt priester van de congregatie van de maristen. Op zondag 17 juni celebreert Tom Kouijzer zijn eerste heilige Mis in de basiliek in Hulst. Hij kiest bewust voor het religieuze leven.

Tom is op 25 april 1988 geboren in Hulst. Hij groeide op in deze Zeeuws-Vlaamse vestingstad. Hij volgde daar de middelbare school en koos toen voor een loopbaan in het sociaal-cultureel werk. Vandaar begon hij in 2007 aan de geïntegreerde priesteropleiding aan het Ariënskonvikt. “Al vanaf mijn dertiende levensjaar was ik bezig met levensvragen,” legt hij uit. “Ik had belangstelling voor het katholieke geloof en voelde mij thuis in de liturgie. Ik had contacten met priesters en pastorale beroepskrachten in de parochie als pater Joop Reurs, pater Walter Poppe, Jo van der Heijden pr, diaken Wim Tobé en pastoraal werkster Noela Polet. Door hen ging ik nadenken over de vraag of het priesterschap iets voor mij zou zijn. Ik legde contacten met Bovendonk en na contacten met Wiel Wiertz, toen plaatsvervangend rector, is het balletje gaan rollen.”

De zoektocht van Tom ging verder. Na een jaar zette Tom zijn studie voort op de universiteit. Ondertussen groeide bij hem het verlangen om priester te zijn vanuit een bepaalde spiritualiteit en binnen een internationale context. “Dit bracht me in 2010 bij de maristen, die ik kende uit mijn parochie. Daarbij kwam dat mijn inmiddels overleden oudoom Jan Kouijzer ook lid van deze congregatie was.”

Oordelen en denken als Maria
“De spiritualiteit van de maristen spreekt me aan. Onze stichter, Jean-Claude Colin, werkte in Frankrijk gedurende de periode na de Franse Revolutie, die in 1789 plaatsvond. Hij had in de gaten dat je niet meer op dezelfde wijze Kerk kon zijn als voor deze ingrijpende gebeurtenis. De Kerk kon niet meer terugvallen op haar vanzelfsprekende autoriteit. Voor Jean-Claude Colin was Maria het model van de ideale leerling van Jezus Christus. Maria is aanwezig geweest bij de geboorte van de Kerk en zal ook aanwezig zijn bij haar voltooiing op het einde van de geschiedenis. Colin zag een sterke band tussen Maria en de Kerk. Volgens Colin moet een christen als Maria oordelen en denken. Elke vorm van apostolaat moest op haar leven geënt zijn. Deze spiritualiteit vormt de kern van het leven van een marist. Van daaruit werkt hij en leeft hij. De maristen zijn actief in parochies, scholen en in de missie. Sommigen zijn verbonden aan universiteiten en ziekenhuizen.”

Op 9 december 2017 werd Tom Kouijzer diaken gewijd. (Foto via Facebook)

Tom Kouijzer deed zijn noviciaat in een internationale setting. Als postulant leefde hij in London. De maristen leiden in de buurt van het centrum een parochie, Notre Dame de France. Na één jaar ging Tom naar Napier in Nieuw-Zeeland, waar het noviciaat van de maristen gevestigd is. “In Oceanië zijn de maristen vanouds sterk aanwezig. De Kerk in Nieuw-Zeeland is eigenlijk door hen gesticht,” vertelt Tom. Hij legde op 2 februari 2013 daar zijn eerste professie af en keerde toen terug in Europa. Na een half jaar in Londen ging Tom naar Rome om daar aan het Gregorianum (de internationale universiteit van de jezuïeten) zijn baccalaureaat in de theologie te halen. “In Rome worden momenteel alle maristen opgeleid, die niet uit Oceanië komen,” licht Tom toe. “Sinds kort heeft onze congregatie daar een internationaal studiehuis.”

Een internationaal samenleven
“De sfeer op het Gregorianum is anders dan in Nederland. Je zit met 180 studenten in een college. Er zijn studenten uit verschillende landen van de wereld. Het is eigenlijk een universiteit van alle naties. Zowel in huis als op de universiteit leerde ik samenleven met mensen uit verschillende culturen. Je ontdekt dat wat voor jou gewoon is, dat voor een ander niet is. Je wordt op die manier echt op de proef gesteld. In dat samenleven is het van belang te weten dat we allereerst christen zijn. Het is een zuiverende ervaring. Je realiseert dat het niet altijd eenvoudig is om met kloosterlingen uit andere culturen aan een gemeenschappelijk project te werken.” Tom signaleert enkele verschilpunten. “Nederlanders leggen meningsverschillen meteen op tafel. In andere culturen doet men dit niet. De westerling is individualistisch ingesteld. Bij mensen uit andere landen gaat het collectief boven het individu.”

Ook tijdens vakantiestages deed Tom Kouijzer ervaringen op in verschillende landen. Een van deze stages bracht Tom in Senegal. “Ik ging daar heen om Frans te leren. Tegelijkertijd werkte ik mee op een missiepost van de zusters maristen. Ik deed daar heel elementair werk als het verbinden van wonden. Je ontwikkelt zo heel andere vaardigheden. Tegelijkertijd krijg je respect voor je Afrikaanse medebroeders. Zij moeten dit in hun opleiding leren net zoals het repareren van auto’s en computers. In die zin ontvang je een totaalvorming bij ons.”

Momenteel studeert Tom aan het Maynooth College in Ierland. Hij werkt aan een masterthesis over de katholieke reactie op de vrouwenhandel. Na zijn priesterwijding en het afronden van zijn studie krijgt Tom Kouijzer zijn eerste benoeming. “Hierover gaat de provinciaal,” vertelt hij. “Het zal gaan om een benoeming in een plaats in Europa, waar een communiteit van maristen is.”

Maristen
De congregatie van de maristen werd in 1816 opgericht door Jean-Claude Colin. De Europese provincie telt ongeveer 250 leden. Ze kwamen in 1911 naar Nederland, waar ze zich in Hulst vestigden. Momenteel heeft de congregatie huizen in Hulst, Enschede en Deventer.

 

Andere berichten