Priesterraad adviseert de bisschop eerder over kerkgebouwen

7 maart 2019

Volgens het canoniek recht hoort de bisschop de diocesane priesterraad voordat de bisschop besluit om een kerkgebouw aan de eredienst te onttrekken (CIC 1222, paragraaf 2). Het besluit om een kerkgebouw aan de eredienst te onttrekken wordt in de regel genomen vlak voordat het gebouw feitelijk wordt herbestemd en van eigenaar verandert.

Om beter recht te doen aan de rol van de priesterraad bij het herbestemmen van kerkgebouwen wil mgr. Liesen de priesterraad voortaan eerder om advies vragen. Dit schrijft de bisschop in een brief aan parochiebesturen in het Bisdom Breda d.d. 28 januari 2019.

De bisschop zal de priesterraad voortaan om advies vragen op het moment dat een parochiebestuur met hem overleg voert over het voorgenomen parochiële gebouwenplan. Naast de priesterraad vraagt de bisschop ook advies aan de bisdomstaf. Dit advies is volgens de codex niet verplicht, maar draagt wel bij aan een zorgvuldige beoordeling van het voorgenomen plan.

Wanneer de bisschop na het advies van de priesterraad en de bisdomstaf instemt met het voorgenomen parochiële gebouwenplan, informeert en hoort het parochiebestuur vervolgens de parochianen over het plan. Daarna stelt het parochiebestuur het gebouwenplan vast (eventueel aangepast op basis van de reacties van parochianen) en vraagt het de toestemming aan de bisschop om het plan uit te gaan voeren.

Overigens adviseert de priesterraad de bisschop niet alleen bij het onttrekken van kerken aan de eredienst, maar ook bij het stichten, opheffen of samenvoegen van parochies. Net als bij het besluit over het onttrekken van kerken aan de eredienst zal mgr. Liesen de priesterraad bij deze aangelegenheden eerder in de procedure om advies vragen.

(Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten