Priester Ward Biemans viert eerste mis in Rijen (roeping)

10 december 2008

Op zondag 14 december viert de in Rijen geboren Ward Biemans s.j. zijn eerste mis in Rijen. Ward is de zoon van Jos Biemans, die actief is in de parochie Heilige Geest. De trotse vader zal lector zijn in de viering. Een interview met hem in het kader van de roepingcampagne van het bisdom ‘Ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd’.

‘Omdat ik geloof’
De voormalige leraar handvaardigheid is al tijden actief parochiaan. Eerst als lector en in de klussenploeg van de parochie en later ook als lid van verschillende werkgroepen en in het bestuur van de parochie. “Mijn motivatie om actief te zijn is dat ik het belangrijk vind om me in te zetten voor de Kerk, omdat ik geloof. Vooral omdat de Kerk een moeilijke tijd meemaakt is het van belang. Je kunt aan de kant blijven staan en denken ‘het gaat allemaal slecht’, maar dan gebeurt er niks. Ik wil de Kerk ondersteunen en doen wat ik kan.”

Studietijd
Gevraagd naar roeping vertelt de oud-leraar makkelijker over zijn zoon dan over zichzelf: “De roeping van Ward is ontstaan tijdens zijn studietijd. Niet zozeer in het gezin. Hij was geïnteresseerd in de zin van het leven, sprak erover met studiegenoten. In een vakantie is hij naar Taizé gegaan. In eerste instantie maar voor een week, maar toen hij er wegging om de vakantie elders voort te zetten, stapte hij bij het eerste station weer uit om toch terug te gaan. Hij is er toen de hele vakantie gebleven.”
Na zijn studie milieukunde ging hij aan het werk. In Den Haag maakte hij in de parochie daar kennis met de Jezuïeten. Uiteindelijk trad Ward in bij de Jezuïeten. Hoe was dat om hem te zien kiezen voor zijn roeping tot priester? “Niet iedereen begrijpt het.” Waren er weerstanden? “Nee, niet bij de mensen die ik, met name via de parochie, ken. Bij mensen die de Kerk de rug hebben toegekeerd wel. Het is een keuze die tegenwoordig niet meer zo gauw gemaakt wordt.”

Werk en Kerk
Maar zijn eigen geroepen worden? Zijn werk als leraar brengt de gepensioneerde Biemans niet makkelijk in verband met roeping. “Werk en Kerk waren gescheiden werelden. Er was een tijd dat ik op school niet vertelde dat ik naar de Kerk ging. Er waren veel mensen die er afstand van hadden genomen en negatief stonden tegenover de Kerk.”
Roeping als antwoord geven op wat God in je hart heeft gelegd, blijkt vooral het domein van de parochie: “En natuurlijk, je doet dat inderdaad van binnenuit, vanuit je hart. Dat is bij Ward ook. Van mij ook, maar dat gaat minder ver dan bij hem. Voor het celibaat zou ik niet gekozen hebben.”

‘Gewoon naar de kerk’
Op 15 november is Ward Biemans priester gewijd en op 16 november droeg hij zijn eerste eucharistieviering op in Nijmegen, waar hij nu werkzaam is. Aanstaande zondag is hij celebrant in de viering in Rijen, waarbij zijn vader trotse lector zal zijn. Een bijzonder moment? “Jazeker. Maar het is niet zoals vroeger dat de jonge priester vanaf een versierd ouderlijk huis naar het kerkgebouw trok begeleid door bruidjes. We gaan gewoon naar de kerk, hebben daar de viering en er is koffie na afloop.”

De viering vindt plaats op zondag 14 december om 10:00 uur in de Maria Magdalenakerk in Rijen.

Voor foto’s van de wijding klik hier
De website van de Jezuïeten in Nederland en Vlaanderen: www.jezuieten.org

Roepingcampagne ‘Ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd’
www.roeping.nu
magazine Geroepen worden
informatiefolder

Andere berichten