Priester- en diakenretraite in de Veertigdagentijd

22 maart 2019

Tijdens de Veertigdagentijd vond van maandag 11 maart 2019 tot en met donderdag 14 maart 2019 de jaarlijkse retraite van de priesters en diakens van het Bisdom Breda plaats. Dit jaar was deze in de Onze Lieve Vrouweabdij te Oosterhout.

“Er waren negen deelnemers, inclusief bisschop Liesen,” vertelt rector Schnell van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven. “Het was een retraite in stilzwijgen. Pastoor Michael Hagen begeleidde de retraite. Pastoor Hagen is pastoor van de heilige Augustinusparochie in Wassenaar en spirituaal van de priesteropleiding in het bisdom Rotterdam. Per dag verzorgde hij twee inleidingen over het thema roeping. Aan de hand van roepingsverhalen uit de Schrift nodigde hij de deelnemers uit stil te staan bij hun eigen roepingsgeschiedenis. In de Schrift houdt roeping ook in dat je gezonden wordt. Zo stelden de retraitanten zich ook de vraag waartoe en waarheen zij gezonden zijn.”

Volgens rector Schnell waren de deelnemers zeer te spreken over zowel de inleidingen als de sfeer. “De abdij biedt een prima kader om met de zusters mee te leven in hun gebed en in de stilte.”

(Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten