Priester- en diakenopleiding Bovendonk sluit studiejaar af

1 juli 2009

Op zondagmiddag 26 juni heeft de priester- en diakenopleiding Bovendon in Hoeven het studiejaar afgesloten. Op die dag werden de certificaten uitgereikt aan de studenten die hun opleiding aan Bovendonk afgerond hebben.

Studenten die hun certificaat ontvingen, waren Michel Brasseur (priesterkandidaat bisdom Antwerpen), Marc Oortman (priesterkandidaat aartsbisdom Utrecht) en Jan van Steenoven (permanent diaken bisdom Breda). Ook Steven de Koning (priesterkandidaat bisdom Breda) zal deze zomer zijn opleiding voltooien. Na afronding van de laatste tentamens ontvangt hij zijn certificaat rond 1 september.

Persoonlijk opleidingsprogramma
Dit studiejaar waren er voor het eerst twee pastoraal werkers die op Bovendonk een aanvullend studieprogramma hebben gevolgd voor de diakenwijding: Egbert Bornhijm (bisdom Breda) en Walter Burgering (werkzaam bij justitie en diakenkandidaat voor bisdom Rotterdam). Zij sluiten hun studie af en zullen in november permanent diaken worden gewijd.

Studierector van de opleiding Bovendonk, Jan Brok: “Het verzoek voor dit persoonlijk opleidingsprogramma kwam vanuit de bisdommen Rotterdam en Breda. Onder sommige pastoraal werkers leeft de wens om diaken te worden. Zij hebben al een theologieopleiding achter de rug. Toch is een aanvullende vorming wenselijk." De aanvullende vorming richt zich op het diaconaat en de spirituele vorming.


(Diakenwijding Jan van Steenoven. Foto: J. Wouters)

Met de verschillende betrokken bisschoppen is besproken dat het traject van extra opleiding en vorming twee jaar omvat, met zowel voor het eigen bisdom als de opleiding Bovendonk een verantwoordelijkheid. Op basis van wat iemand aan opleiding en vorming al heeft gehad wordt een persoonlijk opleidingsprogramma samengesteld voor deze twee jaar.

Voor mensen die elders reeds een deel van de theologieopleiding volgden, was het eerder al mogelijk om als zij-instromer in te stromen in de priesteropleiding of de diakenopleiding.

Jubileumjaar
Het studiejaar 2008-2009 was het jaar waarin de opleiding het 25-jarig jubileum vierde. Op 31 oktober 2008 vond een geslaagd jubileumsymposium plaats met inleidingen van mgr. W. Eijk en prof. J. Wissink en onder grote belangstelling van mensen van de Kerk van Nederland en Vlaanderen, andere opleidingen, (oud)docenten en (oud)studenten.

Ook vond in het kader van het jubileum van 28 april tot 5 mei 2009 een reis naar Rome plaats. Jan Brok: “Die reis heeft de onderlinge binding sterk gestimuleerd en ook het gevoel versterkt dat we in de Wereldkerk staan.”

Verder werd in diverse parochies tijdens weekeinden en bij parochievergaderingen gesproken over het thema roeping en de opleiding Bovendonk. Brok: “Terugblikkend ben ik heel tevreden over een goed opleidingsjaar. Met een kleine staf en een groot engagement van een forse groep docenten en bisschop Van den Hende bieden we degelijk, kwalitatief onderwijs en vorming op HBO-niveau aan.”


(Bisschop Van den Hende tijdens het jubileumsymposium van de priester- en diakenopleiding Bovendonk op 31 oktober 2008. Naar aanleiding van het jubileum maakte het bisdom de website www.roeping.nu.)

Studiejaar 2009-2010
In de zomerperiode worden de laatste voorbereidingen getroffen voor het nieuwe studiejaar. Wie belangstelling heeft voor de opleiding, kan zich melden bij de priester- en diakenopleiding Bovendonk.

Hofstraat 8
4741 AK Hoeven
T 0165 504277
E info@pdob.nl
www.bovendonk-opleidingen.nl

De priester- en diakenopleiding Bovendonk biedt een zesjarige studie in deeltijd voor mannen die vanuit hun beroep priester of permanent diaken willen worden. Bovendonk is tevens het contactadres voor jonge priesterstudenten van het bisdom van Breda die buiten het bisdom gaan studeren en voor pastorale werk(st)ers in opleiding die hun studies eveneens elders volgen.

Opleidingsfonds priesters en diakens
Uw gift voor de opleiding van priesters en diakens ontvangen wij graag op banknummer 101051778 of giro 1066050 t.n.v. bisdom van Breda o.v.v. ‘Opleidingsfonds priesters en diakens’.


(Transeunt diakenwijding van Michel Brasseur (priesterkandidaat bisdom Antwerpen), Marc Oortman (priesterkandidaat aartsbisdom Utrecht) en Steven de Koning (bisdom Breda) op 10 mei 2009 in de kapel van Bovendonk. Foto: I. Bertens.)

Andere berichten