Priester Bisdom Breda eerste gepromoveerde theoloog in Nijmegen

25 februari 2022

De Radbouduniversiteit te Nijmegen viert in in 2023 haar eeuwfeest. De universiteit is in 1923 opgericht. Bij haar stichting kende de Katholieke Universiteit Nijmegen drie faculteiten: Letteren en Wijsbegeerte, Rechten en Theologie. De huidige Faculteit van Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen publiceert op haar website 100 bijdragen rond de geschiedenis van deze faculteit.

‘Psychologie van het geweten’
Op 14 februari 2022 wijdde prof. dr. Peter Nissen, emeritus-hoogleraar in de oecumene, een bijdrage aan de eerste promovendus van de theologische faculteit. Dat was dr. Cornelis van Oosterhout, priester van het bisdom Breda. Hij verdedigde op 19 maart 1931 zijn proefschrift met als titel De psychologie van het geweten. In zijn proefschrift betoogt hij dat het geweten steeds meer verfijnd moet worden door het af te stemmen op de onveranderlijke norm die God zelf is.

Van Oosterhout was van 1927 tot 1942 professor aan het grootseminarie Bovendonk in Hoeven. Hij doceerde logica, natuurfilosofie, metafysica en geschiedenis van de filosofie. Mgr. Hopmans benoemde hem in 1942 tot rector van de zusters franciscanessen van Mariadal. Hij functioneerde in hun klooster aan de Roosendaalse Molenstraat. Tegelijkertijd was hij moderator van het Sint Norbertus- en het Sint Gertrudislyceum in deze plaats. Bisschop Hopmans verplaatste hem in 1947 naar de Heilige Bavoparochie in Rijsbergen. In 1969 ging pastoor Van Oosterhout met emeritaat. Hij overleed in datzelfde jaar.

Ten behoeve van het artikel verrichtte Hans de Jong, bibliothecaris van het bisdom Breda, biografisch onderzoek.

 

Psychologie van het geweten, het eerste proefschrift van de theologische faculteit in Nijmegen door Cornelius van Oosterhout, priester van het Bisdom Breda. – Foto: Bisdom Breda

Andere berichten