Presentatie vicariaten bisdom van Breda

16 mei 2012

Op woensdag 20 juni 2012 viert het bisdom van Breda de start van de vicariaten met een eucharistieviering om 19.00 uur in de Gertrudiskerk te Bergen op Zoom. Per brief nodigt bisschop Liesen allen uit die betrokken zijn bij het bisdom van Breda, de vicariaten, de parochies.

Nieuwe stap voor het bisdom
Bisschop Liesen: “We willen Gods zegen vragen over deze nieuwe stap in ons bisdom. Tegelijk willen we u de beide vicarissen: de hoogeerwaarde heren drs. P.M.P. Verbeek en drs. W.M.F. Wiertz presenteren en de stafmedewerkers vicariaten: mevrouw drs. A.M.A. Waij, diaken drs. E.R. Bornhijm en drs. G.H.M. Kok.”

De eucharistieviering markeert het begin van de twee vicariaten, en de beëindiging van de dekenaten.

Opbouw van de vicariaten
“We zijn verheugd dat we deze weg van opbouw van de vicariaten kunnen gaan. We hebben vertrouwen in de vicarissen en hun stafmedewerkers en in de toenemende samenwerking die we als bisschop en bisdombestuur met elkaar zullen hebben. We hopen dat u in groten getale aanwezig kunt zijn om met ons Gods zegen te vragen over deze voor ons bisdom belangrijke stap. Het is ook een goede gelegenheid om bisdombreed elkaar weer te ontmoeten,” aldus de bisschop in zijn uitnodigingsbrief.

‘In de duizend gezichten van Uw volk’
De twee vicariaten Middelburg en Breda komen in de plaats van de drie dekenaten (dekenaat Zeeland, dekenaat Het Markiezaat en dekenaat De Baronie). Deze verandering sluit aan bij de toegenomen samenwerking tussen de parochies, zoals die ‘met het geloof voorop’ de laatste jaren vorm kreeg in het proces van ‘In de duizend gezichten van Uw volk’. Ook worden door de oprichting van de vicariaten de lijnen korter tussen het bisdom en het pastorale werkveld van parochies en instellingen.

Na deze startviering is er een samenkomst in Theater De Maagd, aan de overkant van de markt, Grote Markt 32.

Aanmelding
Aanmelden voor de eucharistieviering en het feestelijk samenzijn daarna is in verband met de logistiek verplicht. Opgeven kan via de toegestuurde aanmeldkaart en ook via het formulier op deze site, klik hier.
 

Andere berichten