Presentatie hongerdoek voor de Veertigdagentijd

13 februari 2012

Tijdens de Veertigdagentijd speelt traditioneel het hongerdoek een belangrijke rol.. In Roosendaal presenteerde Els Ettes, lid van het pastorale team voor de drie parochies van deze stad, op woensdag 8 februari 2012 de hongerdoek voor de pastorale beroepskrachten en de leden van de werkgroepen Vastenaktie.

Gezamenlijk keken de deelnemers naar de hongerdoek en spraken over de betekenis ervan. “De hongerdoek nodigt uit tot dialoog en oefening in waarneming,” aldus Ettes. “De hongerdoek is ontstaan in de middeleeuwen. Tijdens de vastentijd werd het altaar door deze doek aan het oog onttrokken. De hongerdoeken werden beschilderd met voorstellingen uit het leven van Jezus. Zo konden de gelovigen het leven van de Heer overwegen.” Els Ettes liet ook enkele werkvormen zien waarmee groepen met de hongerdoek kunnen werken.

De titel van de hongerdoek 2012 luidt: ‘God onder ons: de werken van barmhartigheid.’ De auteur heeft de rede van Jezus over het Laatste Oordeel, zoals de evangelist Matteüs deze heeft opgetekend (Mt 25,31-46), uitgebeeld. In deze toespraak vinden we zes van de zeven werken van barmhartigheid. De zevende, de doden begraven (gebaseerd op Tob. 2, 3-7) is in 1207 door paus Innocentius III toegevoegd.

Tijdens de Veertigdagentijd verzorgen Jos van Genugten en Benedict Laval, beiden medewerkers van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom van Breda, workshops over de hongerdoek van de Togolese kunstenaar Sokey Edorh.

Parochies kunnen Benedict Laval en Jos van Genugten benaderen met het verzoek een meditatieve avond te verzorgen. Zij zijn bereikbaar via het bisdom (tel. 076-5223444) of per mail: blaval@bisdombreda.nl

Het hongerdoek van de Togolese kunstenaar Sokey Edorh.

 

Andere berichten