Presentatie diocesane cijfers Kerkbalans

21 december 2010

Op vrijdag 14 januari 2011 worden van 13.00 uur tot 14.30 uur op het bisdomkantoor in Breda de diocesane cijfers van de actie Kerkbalans gepresenteerd. Tijdens de bijeenkomst wordt ook uitgewisseld over ervaringen met Kerkbalans Nieuwe Stijl.

De econoom van het bisdom van Breda, Gerard de Rooij, presenteert de cijfers jaarlijks in de week waarin ook landelijke presentatie van de cijfers plaatsvindt. De bijeenkomst in Breda staat ook in het teken van uitwisseling over goede ervaringen met Kerkbalans Nieuwe Stijl.

De centrale vraag die op 14 januari aan de orde komt, na de presentatie door de econoom, is: initiatieven die parochies hebben genomen om Kerkbalans Nieuwe Stijl in de parochie te introduceren.

Zo zal worden uitgewisseld over positieve ervaringen en succesvolle activiteiten in het kader van Kerkbalans Nieuwe Stijl met bijzondere aandacht voor periodiek schenken. Eerder in december ontvingen parochies hierover een vragenlijst. Parochies die deze vragenlijst nog niet hebben ingevuld, kunnen deze nog sturen aan Gerrit van Dieren: E gvdieren@bisdombreda.nl.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via het secretariaat van het bisdom, mevrouw A. Kanters, T 076 5223444, E akanters@bisdombreda.nl.

 

Andere berichten