Presentatie diocesane cijfers Kerkbalans (2)

23 januari 2012

Tijdens de bijeenkomst op vrijdagmiddag 20 januari, waarop de diocesane cijfers Kerkbalans werden gepresenteerd, sprak bisschop Van den Hende over de collecte voor Roepingenzondag. Jos de Kreek, coördinator projecten van het bisdom van Breda, en Pieter Havermans van de Emmausparochie Roosendaal gaven informatie over projectmatig werken en het Seniorenproject, een project in Roosendaal voor en met senioren in de parochie.

Roepingenzondag
Roepingenzondag vindt dit jaar plaats op 29 april. Parochies collecteren op Roepingenzondag voor de Mgr. Frenckenstichting. Een bijdrage voor de Mgr. Frenckenstichting stelt het bisdom in staat om de opleiding van priesters en diakens te betalen.

Nieuwe aanwas
Het is van belang dat er in de parochies goede aandacht is voor Roepingenzondag. De laatste jaren is er nieuwe aanwas gekomen van mensen die zich voorbereiden op taken in het parochiepastoraat. Naast priesters en diakens zijn er ook pastoraal werk(st)ers in opleiding.

Mgr. Frencken
Het bisdom vraagt op Roepingenzondag aandacht voor Mgr. Frencken. In zijn persoon komen aandacht voor de sociale leer van de Kerk en de sacramenten samen. Mgr. Frencken heeft veel betekend voor onderwijs voor de armen en is de oprichter van de Catechisten van Breda, die veel hebben betekend voor onder meer het maatschappelijk werk. Bisschop Van den Hende benadrukte dat pastoraat en sociaal engagement samen gaan.

  • Mgr. Frenckenstichting: banknr. 6684.30.907 t.n.v. Frenckenstichting, Breda
  • Lees meer over Mgr. Frencken in het bisdommagazine ‘De sociale leer van de Kerk’ (bisdommagazine 2011-3), p. 24-25

Projectmatig werken
Na de woorden van de bisschop over Roepingenzondag en de Mgr. Frenckenstichting gaf Jos de Kreek, diocesaan coördinator projecten, uitleg over projectmatig werken. Hij lichtte onder meer toe hoe het werk er doelmatiger en doeltreffender door kan worden. De Kreek is als coördinator betrokken bij de projecten van het bisdom, zoals bijvoorbeeld het inclusieproject dat op 1 januari 2012 startte.

Seniorenproject Roosendaal
Vanuit zijn ervaring ondersteunt De Kreek ook parochies, vooral in de eerste fase waarin de parochie brainstormt en nadenkt over een te starten project. Zo’n project is het Seniorenproject dat de Emmausparochie in Roosendaal voorbereidt. Pieter Havermans van de Emmausparochie gaf uitleg over dit project, dat zich richt op het opnieuw bereiken van senioren. De parochie wil veel meer in contact komen met senioren dan nu het geval is. Het doel is om de contacten aan te halen en weer meer mensen te vinden die zich willen inzetten voor de Kerk en voor hun eigen leeftijdsgroep.

  • Op maandag 2 en maandag 16 april 2012 verzorgt Jos de Kreek als diocesaan coördinator projecten de cursus ‘Projectmatig werken voor besturen en teams’. Zie hiervoor de Programmagids 2011-2012 p. 58. Aanmelden

Pieter Havermans van de Emmausparochie geeft uitleg over de totstandkoming van het Seniorenproject in Roosenaal.

 

Andere berichten