Presentatie diocesane cijfers Kerkbalans: 15 januari 2010

15 december 2009

In januari 2009 presenteerde het bisdom voor het eerst de diocesane cijfers van de actie Kerkbalans. Daarnaast werd de actie Kerkbalans Nieuwe Stijl toegelicht. Het was een geslaagde bijeenkomst, met goede belangstelling uit de parochies.

Op vrijdag 15 januari 2010 vindt daarom van 13.00 uur tot 14.30 uur op het bisdomkantoor in Breda opnieuw de presentatie plaats van de Kerkbalanscijfers van het bisdom van Breda. Het bisdom wil daarnaast praktische tips geven vanuit Kerkbalans Nieuwe Stijl. Die spoort aan tot verbreden (méér mensen geven), verdiepen (mensen geven méér) en doelgroepsegmentatie.

De econoom van het bisdom nodigt belangstellenden uit de parochiebesturen en de pastorale teams per brief van harte uit.

Notaris W. Cornelissens uit Fijnaart is bereid gevonden om vanuit zijn praktijkervaring informatie te geven voor parochies. Notaris Cornelissens is lid van de DREA (Diocesane Raad voor Economische Aangelegenheden). Hij zal vanuit Kerkbalans Nieuwe Stijl en met het oog op de concrete mogelijkheden van parochies ingaan op kansen voor geldwerving. Na de inleiding van notaris Cornelissens is er ruimte voor het stellen van vragen en uitwisseling.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via het secretariaat van het bisdom, mevrouw A. Kanters, T 976 5223444, E akanters@bisdombreda.nl.

Zie ook het bericht over de presentatie van de cijfers begin 2009: ‘Gunstige ontwikkeling in Kerkbalans bisdom van Breda’. Klik hier

Andere berichten