Presentatie diocesane cijfers Kerkbalans (1)

23 januari 2012

Op vrijdag 20 januari heeft econoom Gerard de Rooij de diocesane cijfers Kerkbalans gepresenteerd. De inkomsten van de parochies in het bisdom van Breda lopen licht terug. In 2009 waren de totale inkomsten van de parochies € 14.643.000 en in 2010 € 14.234.000. De teruggang van de opbrengsten uit vermogen is iets groter dan de teruggang van de opbrengsten uit de actie Kerkbalans.

Afnemende inkomsten
Econoom Gerard de Rooij: “Er is een daling in de opbrengst kerkbijdragen te constateren. Dit kan een incidentele daling zijn, maar de laatste jaren was er al sprake van een stabilisatie of zeer geringe stijging. Ook de post collecten en giften daalt. Het nog steeds dalende kerkbezoek is hiermede oorzaak van. Dit heeft ook gevolgen voor de post kerkelijke diensten. De opbrengst van rente/huur/pacht is vooral afhankelijk van de rentestand. Deze is de laatste jaren nog steeds dalende geweest. De huidige lage rentestand heeft grote invloed op deze post.”

Toenemende kosten
“De belangrijkste stijging ten opzichte van 2009 zijn de persoonskosten. Deze zijn gestegen
onder invloed van de loonindex en de stijging van pensioenpremies,” aldus de econoom.

Tekort van de gezamenlijke parochies
De gezamenlijke parochies van het bisdom hebben een tekort van 8,7 procent op de begroting. Dat is iets hoger dan het landelijke gemiddelde van 8,3 procent. In 2009 was het tekort van de parochies met 5,3 procent lager dan het landelijke gemiddelde 6,2 procent.

Afmeldingen
Recent is bekend geworden hoeveel personen zich in 2011 hebben afgemeld bij de Katholieke Kerk. Mensen die zich uitschrijven geven dit door aan de parochie waar zij wonen en aan de parochie waar zij zijn gedoopt en in het doopboek staan. Eenmaal per jaar worden de cijfers bekendgemaakt.

De cijfers van de laatste vijf jaar voor het bisdom van Breda zijn:
2011: 1395 personen
2010: 1645 personen
2009: 2134 personen
2008: 1671 personen
2007: 1708 personen

 

Andere berichten