Presentatie CD ‘Kom, heilige Geest’ (afsluiting Jaar van het Geloof)

13 november 2013

Op zondag 24 november presenteert het bisdom van Breda de CD ‘Kom, heilige Geest’. De CD wordt gepresenteerd bij de afsluiting van het Jaar van het Geloof. De diocesane afsluiting van het Jaar van het Geloof staat in het teken van muziek en Kerk.

Het aggiornamento van het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965), het ‘bij-de-tijd-brengen’ van de Kerk, is een her-ijken van structuren en vormen, maar vooral een zichzelf her-ijken op Christus en Hem ontmoeten in zijn Woord en in zijn Sacramenten. “Ook ons zingen is erop gericht Christus te ontmoeten in zijn Woord en in zijn Sacramenten. Dit programma rond muziek en zang zal daarom een goede afsluiting zijn van ons Jaar van het Geloof,” aldus bisschop Liesen in zijn uitnodigingsbrief voor 24 november.

Diocesane bijdrage aan het Jaar van het Geloof
De CD ‘Kom, heilige Geest’ komt uit met het oog op de ondersteuning van de Priesteropleiding in het bisdom van Breda. “Voor het antwoorden op de levensroeping is de bijstand van de heilige Geest onontbeerlijk,” aldus de bisschop. “De bijstand van de heilige Geest is onontbeerlijk voor het beleven en uitdragen van het geloof. Dat geldt iedere gelovige. Met de bijstand van de heilige Geest hebben christenen door alle tijden heen de kracht gevonden om te geloven en van hun geloof te getuigen. De CD is daarom echt een diocesane bijdrage aan het Jaar van het Geloof.”

De bisschop nodigt iedereen van harte uit om de presentatie van de CD bij te wonen. Bij de afsluiting van het Jaar van het Geloof zal ook een nieuw Bisdommagazine over kerkmuziek verschijnen dat de presentatie van de CD begeleidt. De middag wordt afgesloten met een vesperviering van de diocesane gebedskring roepingen.

In het bisdom van Breda zijn er in het kader van het Jaar van het Geloof verschillende diocesane, vicariële en parochiële activiteiten georganiseerd met het geloof voorop. In die lijn wordt het jaar gezamenlijk afgesloten met een diocesaan programma.

De CD is verkrijgbaar bij het bisdom van Breda na 24 november en kost 15 euro.Programma diocesane afsluiting Jaar van het Geloof
Zondagmiddag 24 november 2013
Quis cantat bis orat (Wie zingt, bidt tweemaal)
H. Antoniuskathedraal Breda

14.00 uur: inloop met koffie en thee
14.30 uur: welkom door bisschop
14.40 uur: samenzang o.l.v. Jan Schuurmans
14.45 uur: inleiding br. Bruno Wilderbeek o.c.s.o., monnik van de Abdij Maria Toevlucht in Zundert en expert op het terrein van kerkmuziek
15.00 uur: samenzang o.l.v. Jan Schuurmans
15.30 uur: presentatie CD ‘Kom, heilige Geest’ m.m.v. de Schola van het Antoniushuis o.l.v. Jochem van Velthoven, Begijnhofschola o.l.v. Marie Louise Egbers en Kathedrale Cantorij o.l.v. Jan Schuurmans
16.15 uur: pauze: ontmoeting, koffie en thee en verkoop CD’s.
17.00 uur: roepingenvesper, start gebedsestafette

Aanmelden kan via E programmagids@bisdombreda.nl graag voor 18 november a.s.

 

Andere berichten