Poster met tijdlijn Vaticanum II

3 mei 2012

Vanwege vijftig jaar Vaticanum II maakte het bisdom van Breda een poster voor parochies met een tijdlijn. Het affiche werd verspreid met het bisdommagazine ‘Het Tweede Vaticaans Concilie: Kerk zijn in deze tijd’.

De tijdlijn op de poster loopt van 1959, toen paus Johannes XXIII het Tweede Vaticaans Concilie aankondigde, tot 2012 en de start van het Jaar van het Geloof dat door paus Benedictus XVI werd aangekondigd. De paus roept het Jaar van het Geloof (11 oktober 2012 – 24 november 2013) uit om de start van het Concilie te herdenken.

Tijdlijn en uitleg
De tijdlijn geeft aan wanneer de verschillende documenten van het Concilie werden afgekondigd. Daarnaast geeft de poster uitleg over het Concilie, over Jaar van het Geloof, over Kerk zijn in deze tijd.

Nieuwe evangelisatie
Paus Johannes XXIII nam het initiatief tot het Concilie. Hij wilde een herbronning van het geloof en hij wilde de Kerk ‘bij de dag’ brengen (‘aggiornamento’). Het Concilie wilde zich afstemmen op wat de Kerk te doen stond, in een veranderende samenleving en met de grote rijkdom van het evangelie van het begin. Daarom bevat de poster ook een uitleg over nieuwe evangelisatie. Christus vertrouwt de verkondiging van het evangelie toe aan de Kerk, met een opdracht die steeds nieuw is.

‘Porta fidei’
In de brief ‘Porta fidei’ kondigde paus Benedictus XVI het Jaar van het Geloof aan. Delen van deze brief zijn opgenomen op de achterzijde van de poster.

Geloof niet vanzelfsprekend
Paus Benedictus XVI: “Vanaf het begin van mijn ambt als opvolger van Petrus heb ik herinnerd aan de noodzaak de weg van het geloof opnieuw te ontdekken om steeds duidelijker de vreugde en het hernieuwd enthousiasme van de ontmoeting met Christus te belichten. […] Het gebeurt intussen niet zelden dat christenen zich meer bekommeren om de maatschappelijke, culturele en politieke gevolgen van hun inzet en blijven denken dat het geloof een vanzelfsprekende zaak is van het gemeenschappelijk leven. Niet alleen is dit in werkelijkheid niet meer vanzelfsprekend, maar het wordt zelfs ontkend.”

Leerlingen van Christus
Daarom zegt de paus: “Wij moeten weer de smaak te pakken krijgen om ons te voeden met Gods Woord, dat trouw door de Kerk wordt doorgegeven, en het Brood van het leven. Deze worden ons aangereikt als steun voor allen die zijn leerlingen zijn (vgl. Joh. 6,51). Het onderricht van Jezus weerklinkt immers ook in onze dagen met dezelfde kracht: “Werkt niet voor het voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel dat blijft om eeuwig te leven” (Joh. 6,27).”

Getuigenis van de liefde
“Het Jaar van het geloof,” schrijft de paus, “zal ook een gunstige gelegenheid zijn om het getuigenis van de liefde te intensiveren. De heilige Paulus herinnert eraan: “Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie; maar de liefde is de grootste” (1 Kor. 13,13).”

Ook enkele andere Nederlandse bisdommen verspreiden de poster in de parochies.

Voor de poster met de tijdlijn van Vaticanum II, klik hier
Voor de volledige tekst van ‘Porta fidei’, klik hier (www.rkkerk.nl)

 

Andere berichten