Podcast deel 2: “Het is Jezus die met je spreekt”

27 januari 2020

Bij gelegenheid van de Zondag van het Woord van God op 26 januari 2020, nam Katholiekleven.nl een podcast op met bisschop Liesen. In het eerste deel van de podcast gaat hij in op de aanleiding van deze dag en wat de vernieuwde aandacht voor het Woord van God betekent. In deel twee vertelt de bisschop: “Het is Jezus die met je spreekt”, waarmee hij verwijst naar een uitspraak van paus Franciscus: “Neem het evangelie, draag het bij je en lees het elke dag, het is Jezus die met je spreekt.” Bisschop Liesen: “Je kunt honderd keer luisteren naar iemand die spreekt óver de Bijbel, maar dat is niet hetzelfde als de Bijbel zelf lezen. Laat God toe in je leven. Luister.”

Heilige Hieronymus
Op zondag 26 januari 2020 vierde de Kerk voor het eerst de Zondag van het Woord van God. De brief waarin paus Franciscus deze nieuwe zondag instelde, “Aperuit illis”, verscheen op 30 september 2019. Bij de ondertekening vermeldt de paus er expliciet bij dat het de 1600ste sterfdag is van de heilige Hieronymus. Bisschop Liesen vertelt wat deze heilige te maken heeft met het Woord van God.

“De verhalen over zijn leven zijn veelzeggend”, vertelt de bisschop. “Hij woonde in een grot, sober en eenvoudig, en legde zich toe op het doorgronden van het Woord van God. Maar hij wist heel goed dat er iets ontbrak. Hij verlangde ernaar een levend contact met Christus te hebben.” De bisschop vertelt hoe op een zekere dag dat verlangen werd vervuld. Bisschop Liesen: “Dat is het moment geweest dat zijn studie en kennis van de Schrift een nieuwe wending namen. Zijn ervaring verandert Hieronymus en dat is iets wat ook wij zoeken en willen beleven.”

Emmausgangers
In de brief waarin hij de Zondag van het Woord van God instelde, verwijst paus Franciscus naar het verhaal over de Emmausgangers (Lucas 24, 13-35). Ze zijn teleurgesteld, omdat Jezus aan het kruis is gestorven en weten nog niet dat Hij is verrezen. Hij loopt met hen op, maar ze herkennen Hem niet. Aan het eind van de dag gebruiken ze samen de maaltijd. En dan herkennen ze Jezus aan het breken van het brood en zeggen ze tot elkaar: “Brandde ons hart niet in ons, terwijl Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?”

“Het is een patroon in de omgang van Jezus met de mensen. Jezus spreekt met de mensen en dat doet hun harten branden, zeggen de Emmausgangers, en Hij breekt het brood met hen”, vertelt bisschop Liesen. Dat is ook wat gebeurt bij de viering van de eucharistie. Bisschop Liesen: “We worden gevoed met het Woord van God. En we mogen Jezus ontvangen aan de tafel van het altaar.”

(Foto: Katholiekleven.nl)

Andere berichten