Plechtige Professie in Sint-Catharinadal (Oosterhout)

28 mei 2014

 Op zaterdag 24 mei legde zr. Anna Foppen haar plechtige professie af als norbertines van de priorij Sint-Catharinadal te Oosterhout. Namens het bisdom was vicaris-generaal H. Lommers bij deze plechtigheid aanwezig.

Professie van zr. Anna
Zr. Anna legde haar professie af ten overstaan van de priorin van Sint-Catharinadal, zr. Maria Magdalena van Bussel. Zij deed dit tijdens een eucharistieviering die werd gecelebreerd door de abt van de norbertijnenabdij Tongerlo, Jeroen de Cuyper. “Onze priorij behoort tot de orde van Prémontré,” legt zr. Maria Magdalena uit. “We zijn exempt. Dit betekent dat we, bestuurlijk en juridisch gezien, niet onder de bisschop vallen. Zr. Anna treedt toe tot onze gemeenschap. Daarom legt ze haar geloften in handen van de priorin af. Ze belooft een leven van armoede, van evangelische maagdelijkheid, gehoorzaamheid en gemeenschappelijk leven en dat voor altijd,” aldus de priorin. “Deze geloften vatten de inhoud van ons leven samen. Als norbertines willen we samen Jezus herkennen in tekenen van barmhartigheid, onze hand in de hand van God en onze medezuster leggen om samen een lied van toewijding te zingen en wegwijzer en tochtgenote zijn voor de velen die een beroep doen op ons biddend leven en onze diaconale opdracht,” aldus de priorin.

Haar roeping
Zr. Anna is 36 jaar en komt uit Harderwijk. Ze leerde de norbertinessen kennen via de norbertijnengemeenschap “De Essenburgh” te Hierden. “Ze is altijd zeer religieus geweest”, vertelt zr. Maria Magdalena. “Deze religiositeit gaat gepaard met een levendige interesse in monumenten en kastelen. Zr Anna legde haar eerste contact met onze gemeenschap op de Open Monumentendag. Deze ontmoeting voelde voor haar als een thuiskomst. Sindsdien is ze contact met ons blijven onderhouden. Dit leidde tot haar verlangen om daadwerkelijk in te treden. Na lange en intensieve gesprekken heeft ze zich op zondag 5 oktober 2008 bij ons gevoegd en nu haar eeuwige professie afgelegd,”

De norbertinessen in Oosterhout
Het klooster Sint-Catharinadal vormt een zelfstandige canonie binnen de orde van Prémontré. Momenteel leven er 18 norbertinessen in de priorij te Oosterhout. “Onze gemeenschap heeft ups and downs gekend,” aldus zr. Maria Magdalena. “We zijn in 1271 gesticht door de Heer van Breda. Ons eerste klooster lag in Vroenhout, tussen Roosendaal en Wouw. Dit gebied was laag gelegen en raakte regelmatig overstroomd. Daarom zijn we rond 1300 naar Breda verhuisd. Daar konden we tot 1647 blijven. Als gevolg van politieke verwikkelingen moesten we deze stad verlaten. Door bescherming van het Huis van Oranje, met name Prins Frederik Hendrik en zijn echtgenote Amalia van Solms, konden we het kasteeltje “De blauwe Camer” in Oosterhout betrekken. Daar wonen we nu nog steeds. We zijn de enige Nederlandse communiteit die onafgebroken is blijven voortbestaan.” Dit is niet altijd eenvoudig geweest. “Op het hoogtepunt telden we zestig religieuzen maar in 1625 was er slechts één zuster.”

Het is altijd mogelijk om, na afspraak, Sint-Catharinadal te bezoeken. Momenteel bieden de norbertinessen ook de mogelijkheid tot een stille retraite.

Buiten de canonie in Oosterhout zijn er twee canonieën in Spanje en twee Polen (o.a in Krakau). Sinds 2011 is er een canonie in Tehachapy (Californië). Deze is gesticht door de St. Michael Abbey, een norbertijnerabdij in Orange. Daar leven nu ongeveer 20 zusters van wie de meesten nog in opleiding zijn. De abt van Sint Michael Abbey is de geestelijk vader van de zusters.

Voor verdere informatie: www.sintcatharinadal.nl

 

Andere berichten