Plechtige eucharistieviering bij gelegenheid van de zaligverklaring van paus Johannes Paulus II

4 april 2011

Op zondag 1 mei zal in Rome de zaligverklaring plaatsvinden van paus Johannes Paulus II. Het bisdom van Breda staat stil bij deze bijzondere gebeurtenis middels een plechtige eucharistieviering op maandag 2 mei om 19.00 uur in de H. Antoniuskathedraal in Breda.

Bisschop Van den Hende heeft priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers hiervoor uitgenodigd en hen gevraagd middels een mededeling rond de (weekend)vieringen in de parochies de parochianen uit te nodigen voor deze speciale diocesane viering op maandag 2 mei.

Heel bijzonder geldt de uitnodiging ook de parochianen van de Poolse parochie H. Maximilaan Kolbe, die verspreid wonen in het bisdom. Pastoor Klim van de Poolse parochie zal concelebrant zijn in de viering. Ook andere priesters worden in de gelegenheid gesteld te concelebreren.

Paus Johannes Paulus II (1920-2005) gaf met grote geestkracht leiding aan onze wereldwijde Kerk gedurende het laatste kwart van de vorige eeuw en in de eerste jaren van het nieuwe millennium.

 

Andere berichten