Plebaan Kamps verruilt Antoniuskathedraal voor Oosterhoutse basiliek

29 april 2007

Na bijna tien jaar werkzaam te zijn geweest in de Antoniuskerk, later Antoniuskathedraal, van het bisdom Breda, heeft plebaan Anton Kamps (60) per 1 augustus 2007 een nieuwe benoeming aanvaard in de parochie St. Jan de Doper en de Thomasparochie in Oosterhout. Deze mededeling werd in de weekendvieringen van 28 en 29 april gedaan in zowel Oosterhout als de kathedraal van het bisdom Breda.

Kamps kreeg 1 september 1997 de opdracht het Oecumenisch Stadspastoraat op te zetten in de binnenstad van Breda. Per 1 mei 1998 werd hij tevens benoemd tot pastoor in de parochie Breda Centrum. De Antoniuskerk behoefde hoognodig restauratie en ook het weer kathedraal worden van de kerk ( per 1 januari 2001) schiep zijn verplichtingen. Als eigentijdse ‘bouwpastoor’ coördineerde Kamps dit omvangrijke proces.

“Het valt niet mee Breda te verlaten,” zegt Kamps, “maar het is als met een warm en behaaglijk bed in de morgen. Je ligt lekker, maar je moet er toch uit.”
“De benoeming is een nieuwe uitdaging. Oosterhout is een plaats met interessante bouwstenen om mee aan de slag te gaan. Het is een interessante werkplek.”

Andere berichten