Plant een ‘Laudato Si’-boom voor de Schepping

19 augustus 2020

In de periode van 1 september en 4 oktober wordt in de kerken jaarlijks extra aandacht gevraagd voor de zorg voor de Schepping. Ook voor 2020 brengt de werkgroep Laudato Si’ hiervoor materiaal uit. De werkgroep Laudato Si’ is een initiatief van de Nederlandse bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen.

De werkgroep sluit zich aan bij de oproep van de Belgische kerkelijke organisatie Ecokerk om in deze periode een Laudato Si’-boom te planten. Een vrucht- of fruitboom symboliseert mooi de oproep om de vruchten van de aarde te delen. Bovendien duurt het enkele jaren voordat hij vrucht draagt. Ook dat is symbolisch: het vraagt soms wat geduld om resultaten te zien van bepaalde inspanningen.

Bijzonder Laudato Si’-jaar
Het Vaticaanse departement (‘dicasterie’) voor de bevordering van integrale ontwikkeling heeft een Bijzonder Laudato Si’-jaar afgekondigd. Deze startte op zondag 24 mei 2020, precies 5 jaar nadat paus Franciscus zijn handtekening zette onder de gelijknamige encycliek. De viering van het Laudato Si’-jaar gaat gepaard met allerlei initiatieven. Na de zogenaamde ‘Periode van de Schepping’ (van 1 september tot en met 4 oktober) organiseert het dicasterie in de herfst van 2020 verschillende webinars, o.a. over onderwijs en duurzaamheid (15 oktober) en economie en duurzaamheid (21 november). Op 20-21 mei 2021 vindt een bijzondere Conferentie plaats ter afsluiting van het Laudato Si’-jaar met uitreiking van Laudato Si’ Awards en lancering van een actieplatform. Dat actieplatform heeft de ambitie om een duurzame beweging vanuit de basis van de kerk te stimuleren: van gezinnen en scholen tot religieuze instituten en bisdommen.

Paus Franciscus riep enkele jaren geleden 1 september al uit tot ‘Wereldgebedsdag voor de Schepping’. Met deze dag sluit de katholieke kerk aan bij de ‘Dag van gebed voor het milieu’ uit de orthodoxe kerk, die ook op 1 september wordt gevierd en bij de ‘Periode van de Schepping’ (1 september tot en met 4 oktober) waartoe de Wereldraad van Kerken al in 1997 opriep.

 

Glas-in-loodraam van Sint Franciscus in de Franciscuskerk te Breda. – Foto: Bisdom Breda

 

Andere berichten