Pinksteren in Australië

14 juli 2008

In het interview met bisschop Van den Hende en bisschop De Jong gaven beiden aan hoe de WJD-ervaring van de jongeren ingebracht kan worden in de parochies waarnaar ze straks na de WJD terugkeren.

Wat kunnen de parochies thuis doen om jongeren die terugkomen van de WJD verder op pad te helpen?
Bisschop De Jong: “Ik zou hen willen vragen de jongeren op te vangen en ze de gelegenheid te bieden wat te doen met de ontvangen gaven. Ik hoop dat jongeren die hier zijn geweest jongerengroepen oprichten, en dat ze daar de kans voor krijgen en de ruimte. De pastoors en de pastorale werkers zou ik willen vragen: hoe kunnen we de jongeren inhoudelijk verder helpen?
Je kunt dat als parochies ook samen doen. Jongeren die hier zijn geweest kúnnen wat. Aan de andere kant hebben ze nog steeds hulp nodig. Ik denk dat het goed is om diocesaan na te denken hoe we jongeren bij elkaar kunnen brengen, zoals we in het voortraject in Houten een WJD-ontmoeting hebben gehad. Ook de Katholieke Jongerendag is belangrijk.
Het thema van de WJD uit Handelingen 1, 8 is erg mooi: kracht ontvangen van de heilige Geest. De heilige Geest wordt aangekondigd, die ons de mogelijkheden zal geven om ons geloof uit te dragen. De Geest zal in de komende week een steeds grotere plaats krijgen als Degene die het leven geeft. Die leven geeft aan wat verdord is. Ik hoop dat bij jongeren het bewust zijn van de heilige Geest mag groeien. Jezus heeft beloofd dat er een helper zou komen. Zonder de Geest gaat het dood, mét de Geest gaat het bloeien. Ik hoop dat de jongeren de komende dagen echt wat meekrijgen van de heilige Geest.”

Pinksteren in Australië
Bisschop Van den Hende, wat zou u aan de parochies mee willen geven die deze jongeren straks terugkrijgen?
“Ik zou ze in de eerste plaats graag de jongeren zelf teruggeven, als getuigen van geloof, zodat het geloofsgesprek ter plaatste bevorderd wordt. Dat ze niet terugkomen en het lijkt alsof dit niet gebeurd is.
Ze krijgen hier te maken met de heilige Geest. Wie is de Geest, wat betekent de werking van de Geest voor de Kerk, en hoe helpen de heilige Geest en de Kerk om getuigen van Christus te kunnen worden? Als ze hier mogen ervaren dat de Geest leeft en dat zij met kracht van de Geest getuigen kunnen zijn, dan kan dat helpen om de Geest in de parochies verder te ontdekken. De catechese zet zich dan als het ware voort in wat jongeren in geloof in kracht van de Geest losmaken. De jongeren geef ik dus graag terug aan de parochies als mensen die een geloofservaring hebben gehad.
In parochies hebben we vaak weinig oefening met het verwoorden van het geloof, het antwoord geven op de vraag ‘wie is Jezus?’ Als de WJD helpen om te komen tot een persoonlijke belijdenis, hebben we een vernieuwing van de Kerk bereikt, die van binnenuit komt.
Ik verwacht dat we volgende week, aan het einde van de WJD als we klaar zijn, kunnen concluderen: we hebben dit jaar nóg een Pinksteren gehad, maar nu in Australië.”

Andere berichten