Pinksterbrochure: De pelgrimsweg van het geloof

7 mei 2009

Deze week ontvangen parochies, parochiekernen/geloofsgemeenschappen en ordes en congregaties in het bisdom van Breda de Pinksterbrochure ‘De pelgrimsweg van het geloof’. In de Pinksterbrochure is onder meer een intentiekaart opgenomen voor de bisdombedevaart naar Lourdes. In totaal zullen zo de komende week een kleine 10.000 intentiekaarten worden verspreid.

Intenties
De intentiekaart in de Pinksterbrochure 2009 wijst op de kracht van het gebed. “Bij ruzie kan het gebed vergevingsgezindheid en verzoening brengen. Bij ziekte levenskracht. En bij werkloosheid kan het je helpen je zelfvertrouwen te bewaren,” staat op de intentiekaart. Het is een oud gebruik om mensen die op pelgrimstocht gaan te vragen voor je te bidden.

Intenties die vóór 18 mei naar het bisdom van Breda worden gestuurd, worden meegenomen naar Lourdes en krijgen een plaats in de vieringen in Lourdes. De bisdombedevaart vindt plaats van 20 tot en met 28 mei. Pinksteren valt op zondag 31 mei.

Pinksternoveen
Pelgrims in Lourdes en de mensen die thuisblijven worden uitgenodigd om samen een Pinksternoveen te houden en met elkaar in gebed verbonden te zijn. Daarom is in de brochure een Pinksternoveen opgenomen die de dagen van de bedevaart kan worden gebeden (20-28 mei). De noveen kreeg als titel mee  ‘Bidden om de kracht van de Geest’.

Pinksterbrief
In de brochure is verder opgenomen de Pinksterbrief van bisschop Van den Hende en de inleiding die de bisschop verzorgde in de drie dekenaten op weg naar de bedevaart naar Lourdes. Daarnaast is het programma van de bisdombedevaart in opgenomen en onderdelen van het ‘thuisprogramma’ tijdens de bedevaart.

De Pinksterbrochure wordt deze week ook verzonden aan de abonnees van het bisdommagazine.

Bestellen
Voor bestellingen door parochies in het bisdom van Breda zijn zowel de Pinksterbrochure en het bisdommagazine gratis (wel worden de portokosten in rekening gebracht). Voor overige bestellingen (zoals verpleeg- en verzorgingshuizen en individuele bestelingen) kost de Pinksterbrochure € 2,00 (excl. verzendkosten). Bestellen kan via mevrouw Monique van Delft T 076 5223444, E mvdelft@bisdombreda.nl.

 

Andere berichten