Pinksterbrief bisschop Van den Hende: ‘het vuur van de liefde’

26 april 2008

Bij gelegenheid van het feest van Pinksteren vestigt bisschop Van den Hende in het bijzonder de aandacht op de inspiratie van Gods Geest waar het gaat om diaconie en sociale rechtvaardigheid. Hij doet dit in de Pinksterbrief ‘het vuur van de liefde’ die deze week verscheen.
De Pinksterbrief werd verzonden aan onder meer pastorale beroepskrachten in het bisdom Breda en speciaal ook aan besturen van caritasinstellingen in het bisdom.

Geloof en geloofwaardigheid
“De dienst aan onze naaste, in kracht van de heilige Geest, is een onmisbare uiting van ons geloof en heeft alles te maken met geloofwaardigheid: ‘wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft, als hij geen daden kan laten zien’ (Jacobus 2, 14),” aldus bisschop Van den Hende.
“In dit licht mogen wij de werking van de heilige Geest uitdrukkelijk verbinden met sociale rechtvaardigheid en diaconie. Het leven van een christen is een leven in de Geest. De vruchten van de Geest zijn liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, ingetogenheid (Galaten 5, 22). Die moeten juist in ons dagelijks leven, in de omgang met elkaar, concreet aan het licht komen.”

Compendium van de sociale leer van de Kerk
De brief vestigt in het bijzonder de aandacht op het Compendium van de sociale leer van de Kerk, een naslagwerk dat een systematisch overzicht geeft van de fundamenten van de katholieke sociale leer.
“De heilige Geest brengt de woorden van Christus in herinnering om ons geloof te voeden. De Geest helpt tevens om ons geloof handen en voeten te geven. Hij zorgt ervoor dat in ons binnenste dezelfde gevoelens van rechtvaardigheid en barmhartigheid leven die ook in het hart van de Heer aanwezig zijn,” schrijft de bisschop onder verwijzing naar paragraaf 25 uit het Compendium.

Te koop
Eind februari verscheen de Nederlandse vertaling van het Compendium van de sociale leer van de Kerk. Het Compendium is niet verkrijgbaar via de reguliere boekhandel, maar is te koop bij het bisdomkantoor aan de Veemarktstraat in Breda en via de webshop van het bisdom, of telefonisch T 076 5223444.

Zondag voor de diaconie
Juist ook deze week ontvingen de parochiële caritasinstellingen informatie over de jaarlijkse Zondag voor de diaconie in het bisdom Breda. Deze vindt dit jaar plaats in het weekend van 7 en 8 juni. Voor meer informatie hierover: jmersel@bisdombreda.nl.

Download hier de Pinksterbrief ‘het vuur van de liefde’.

Andere berichten