Peter Osendarp neemt afscheid van bisdom Breda

22 november 2006

Peter Osendarp nam op 22 november 2006 in het Turfschip te Etten-Leur afscheid van het bisdom Breda. Ongeveer tachtig aanwezigen namen deel aan een symposium over Kerk, landbouw en platteland.

In zijn afscheidsrede bepleitte Peter Osendarp een spiritualiteit van de weerbaarheid. Veel plattelandsbewoners, aldus Peter, hebben het gevoel dat over hun hoofden besloten wordt over de toekomst van het landelijk gebied. Men weet niet goed om te gaan met anonieme krachten en machten, die de toekomst van landbouw en platteland bepalen. Geloofsgemeenschappen op het platteland kunnen de mensen helpen hiermee om te gaan door de ontwikkeling van "nieuwe vormen van weerbaar burgerschap". Om zich tegen naamloze machten die het leven beheersen, te verzetten is een "spirit of resistance" nodig.

Geloofsgemeenschappen die zich willen inzetten voor het voortbestaan van de landbouw op menselijke en natuurlijke maat én een vitaal platteland hoeven niet op het nulpunt te beginnen. Peter Osendarp wees op uitspraken van bisschop Muskens en andere kerkelijke leiders die opkomen voor agrarische gezinsbedrijven die recht hebben op een redelijk inkomen en zich inzetten voor een saamhorig platteland met een sociaal-culturele eigenheid.

Bob van Geffen, diocesaan directeur, prees Peter als de man die de landbouw op de kaart van het bisdom Breda heeft gezet. Hij benadrukte dat de Kerk in het bisdom Breda, ook aandacht voor landbouw zal blijven hebben.

Andere berichten