Persoonlijke reactie mgr. Van den Hende naar aanleiding van eindrapport Onderzoekscommissie (‘Commissie Deetman’)

20 december 2011

“Slachtoffers kunnen wellicht het aangedane leed door mensen van de Kerk niet vergeven.” Dit zegt bisschop Van den Hende in een persoonlijke reactie naar aanleiding van het eindrapport van de Onderzoekscommissie (‘Commissie Deetman’). De reactie van de bisschop is gepubliceerd op de websites van het bisdom Rotterdam en het bisdom van Breda.

Het leed van slachtoffers
In zijn reactie gaat bisschop Van den Hende in op het leed van slachtoffers en de trieste constatering dat het heel moeilijk zal zijn om de band met slachtoffers vanuit de Kerk te herstellen. “De trieste constatering dat de feiten niet ongedaan kunnen worden gemaakt, is uitgangspunt bij alle verbeteringen die we in onze organisatie doorvoerden en zullen doorvoeren. Ik hoop dat dit ons, en allen die zich inzetten voor de Kerk, niet ontmoedigt om steeds het goede te doen met het oog op de slachtoffers, en steeds het goede te blijven kiezen om zo goed mogelijk recht te doen aan slachtoffers. Daarbij kunnen we niet vooruitlopen op vergeving die slachtoffers ons ooit nog zouden willen schenken. Hoezeer wij ook hopen vergeven te worden.”

Bisschop Van den Hende stelt Diocesane voortgangscommissie in
“Slachtoffers kunnen wellicht het hen aangedane leed door mensen van de Kerk niet vergeven. Het past ons om te wachten op het moment dat zij daartoe mogelijk wel in staat zullen zijn. We zullen ons inspannen voor hulp, genoegdoening, openbaarheid en transparantie jegens slachtoffers van seksueel misbruik en hun familieleden. In het Bisdom Rotterdam stel ik een Diocesane voortgangscommissie in om deze zaken te behartigen. Zelf zal ik persoonlijk deelnemen aan deze Diocesane voortgangscommissie en aan de uitvoerende werkzaamheden ervan.” De bisschop stelt als Apostolisch Administrator ook voor het bisdom van Breda een Diocesane voortgangscommissie in, in afstemming met zijn opvolger mgr. Liesen.

Taak van de Diocesane voortgangscommissie
De Voortgangscommissie heeft als belangrijkste taak goede aandacht te geven aan mensen die als minderjarige slachtoffer werden van seksueel misbruik door medewerkers van de Katholieke Kerk in het bisdom Rotterdam c.q. Breda. De Diocesane voortgangscommissie zal de bisschop gaan adviseren in concrete kwesties en aanspreekpunt zijn voor slachtoffers. Daarnaast zal de Diocesane voortgangscommissie toezien op adequaat contact met (vermeende) daders.

Openbaar rapporteren
De Diocesane voortgangscommissie heeft ook tot taak over een half jaar openbaar te kunnen rapporteren over de voortgang van de goede afhandeling van kwesties van seksueel misbruik van minderjarigen door mensen van de Kerk. Open en transparant communiceren is de eerste aanbeveling van de Onderzoekscommissie: “Over de inspanningen om met slachtoffers en anderen laagdrempelig bij te dragen aan erkenning, hulp, genoegdoening en nazorg leggen bisschoppen en hogere oversten gezamenlijk in een jaarlijks verslag in het openbaar verantwoording af” (aanbeveling A van de Onderzoekscommissie).

Overige taken
De Diocesane voortgangscommissie zal daarnaast de doorwerking van het eindrapport van de Onderzoekscommissie in het bisdom stimuleren met het oog op de gevolgen van seksueel misbruik van minderjarigen door mensen van de Kerk, en daarbij oog hebben voor preventie. Daarnaast zal het een aanspreekpunt te zijn voor (katholieke) kerkelijke en niet-kerkelijke initiatieven van hulpverlening en preventie van seksueel misbruik van minderjarigen en ook contact onderhouden met de landelijke commissie van de Rooms-Katholieke Kerk die de voortgang van de aanbevelingen van de Onderzoekscommissie behartigt.

Download de volledige tekst van de reactie van bisschop Van den Hende, klik hier

 

Andere berichten