Persoonlijke betrokkenheid kern Fakkelproject

29 oktober 2007

Bijna een jaar geleden startte in het bisdom van Breda het Fakkelproject. Het Fakkelproject wil mensen op het spoor komen die ‘talent hebben’ voor het religieuze. Mensen die op uiteenlopende manieren in de toekomst dragers kunnen worden van de Kerk. Bijvoorbeeld als kernvrijwilliger, maar ook als beroepskracht. Binnenkort komt voor de eerste maal een groepje bij elkaar voor een onderlinge ontmoeting.

De gedachte achter het Fakkelproject is dat mensen binnen de Kerk zélf verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van de fakkel aan mensen die het pastoraat in de toekomst mogelijk kunnen maken.

Mensen aanspreken
Paul Verbeek is sinds kort deken van het dekenaat Zeeland. Als geen ander ziet hij hoe belangrijk het is om nieuwe talenten op het spoor te komen: “Soms kom je iemand tegen die je opvalt, die net even wat meer in zich heeft als het om religieus talent gaat. Ik vind dat je zo iemand moet aanspreken. Samen met hem of haar in gesprek gaan over dat talent. En het is goed dat het bisdom vanuit het Fakkelproject ook echt wat te bieden heeft aan zo iemand.”

‘Maatjes’
Paul Verbeek bracht op die manier al verschillende mensen in contact met het Fakkelproject. Marc Bollerman, coördinator van het project is elke keer weer verrast door de intense verhalen van de mensen die hij op die manier tegenkomt. “Ze zijn vaak zo hongerig, willen zo graag meer doen met dat wat in hen leeft.”
Bollerman zoekt als coördinator voor deze mensen in de eerste plaats naar een ‘maatje’. Een gesprekspartner waarmee mensen samen het begin van de weg kunnen afleggen die voor hen ligt. “Die gesprekspartners zijn mensen die zelf werken in het pastoraat of leven in een religieuze gemeenschap. Op die manier krijgen mensen de kans om zich te verdiepen op hun zoektocht.”

Persoonlijke betrokkenheid
Paul Verbeek denkt even na als hij de vraag voorgelegd krijgt hoe je religieus talent op het spoor komt. “Het zijn vaak mensen die zich heel bewust inzetten voor de Kerk. Daarbij gaat het niet om de kwantiteit van het werk, maar vooral om de intentie waarmee ze het doen. Het zijn vaak juist die mensen die oog hebben voor het belang van de geloofsgemeenschap en zich daarvoor inzetten. Heel belangrijk: als ik iemand op het spoor van het Fakkelproject zet, ben en blijf ik betrokken. Het zijn mensen die me aan het hart gaan, die me dierbaar zijn. En ik geloof in persoonlijke betrokkenheid. Dat is voor mij de kern van het Fakkelproject.”

Onderlinge ontmoeting
“Binnenkort komt een groepje van deze mensen bij elkaar voor een onderlinge ontmoeting,” vertelt Bollerman. “Inmiddels hebben zich al heel wat mensen, een twintigtal, aangemeld voor begeleiding vanuit het Fakkelproject en het lijkt goed hen met elkaar in contact te brengen. Sommigen zijn begonnen met een theologieopleiding. Anderen zoeken het juist meer in een stuk persoonlijke verdieping. Verhalen uitwisselen kan hen helpen, bemoedigen misschien wel.”
Verbeek vindt het treffend dat de bijeenkomst plaats gaat vinden op het feest van Sint Maarten (11 november). “Een feest vol met vuur. Zo brandt de fakkel die dag ook letterlijk. Net zoals ik bij mijn installatie letterlijk de fakkel overnam van mijn voorganger deken Peter van Hecke.”

Voor meer informatie over het Fakkelproject kunt u een mail sturen naar fakkel@bisdombreda.nl

Andere berichten