Persbericht bisdom van Breda: Paus Benedictus XVI benoemt bisschop Van den Hende tot bisschop van Rotterdam

10 mei 2011

Vandaag 10 mei 2011 is bekendgemaakt dat paus Benedictus XVI bisschop Van den Hende benoemt tot bisschop van Rotterdam. Op 2 juli zal de bisschop in een plechtige eucharistieviering te Rotterdam de bisschopszetel in bezit nemen. Op die dag treedt bisschop Van den Hende terug als bisschop van Breda. Hij blijft verbonden met het bisdom, totdat een nieuwe bisschop voor Breda wordt benoemd.

Eerste reactie bisschop Van den Hende
In een eerste reactie laat de bisschop weten: “Ja zeggen in geloof als diaken, priester en bisschop ligt in elkaars verlengde. Dat heb ik gezegd tijdens de persconferentie op 9 september 2006, bij mijn start in Breda. Dat de weg van je roeping steeds weer nieuwe stappen vraagt wordt op indringende manier zichtbaar nu ik het verzoek van de paus heb aanvaard om bisschop van Rotterdam te worden. Ook dit nieuwe ‘ja’ ligt in het verlengde van het eerste. Wanneer je ergens als bisschop begint is het een vereiste dat je de ontvangen herderlijke opdracht verricht met heel je hart. Nu ik t.z.t. uit Breda vertrek, betekent het loslaten van de inmiddels opgebouwde band met het bisdom een hele klus. Het vraagt een stap in geloof.”

Roeping, sacramenten, sociale leer van de Kerk
Bisschop Van den Hende werd in 2006 bisschop-coadjutor en was sinds 2007 bisschop van Breda. De jaren 2006-2011 stonden inhoudelijk heel bijzonder in het teken van roeping, sacramenten, en de sociale leer van de Kerk. Bestuurlijk was er veel aandacht voor het stimuleren van samenwerking van parochies.

Het vervolg
Dinsdag 10 mei 2011:

  • Bekendmaking dat paus Benedictus XVI bisschop Van den Hende benoemt tot bisschop van Rotterdam
  • Het kathedraal kapittel van het bisdom van Breda zal een ‘terna’ opstellen, dit is een lijst met drie namen van mogelijke bisschop-kandidaten om aan Rome door te geven. Het kathedraal kapittel is een vertrouwens- en adviescollege van de bisschop. Het is ook een consultorencollege, dat de begroting en de rekening en verantwoording van het bisdom goedkeurt en zaken van buitengewoon beheer behartigt, zoals de verkoop van kostbare kerkgebouwen. Het kathedraal kapittel van het bisdom van Breda komt drie à vier keer per jaar in vergadering samen. Het bestaat momenteel uit acht priesters. De vicaris-generaal is proost (voorzitter).

Zaterdag 2 juli 2011:

  • Aantreden van bisschop Van den Hende als bisschop van het bisdom Rotterdam door het in bezit nemen van de bisschopszetel in de HH. Laurentius en Elisabethkathedraal te Rotterdam.

 

Andere berichten