Pelgrimstocht naar de Chrismawijding

6 maart 2020

Enthousiaste wandelaars kunnen op woensdag 8 april 2020 deelnemen aan een pelgrimstocht naar de Chrismaviering van het Bisdom Breda. Vanuit het Zeeuwse Zuiddorpe zal een groep pelgrims naar Hulst pelgrimeren, waar bisschop Liesen tijdens de heilige mis het chrisma (olie) zal wijden voor het bisdom. Chrisma wordt in de parochies onder meer gebruikt bij het Doopsel en het Vormsel.

Samen naar de Chrismaviering
“De pelgrimstocht is een jaarlijkse traditie voor een groeiende groep mensen,” vertelt diaken Rob van Uden uit Rijen. “Een unieke manier om met het geloof bezig te zijn in de week voor Pasen. Het drukt bovendien verbondenheid uit tussen de parochies in het bisdom. Dat is heel toepasselijk als je samen op weg bent naar de Chrismaviering.” Op woensdag 8 april vertrekt hij ‘s ochtends met een groep uit Rijen en Dongen met de trein naar Zuiddorpe. Vanuit deze Zeeuwse plaats lopen zij samen met een aantal anderen 17 kilometer naar Hulst. Tijdens de tocht zijn twee rust- en gebedsmomenten en een korte stiltewandeling.

“Zelf ben ik vanuit Breda in 2014 voor het eerst met een handvol mensen gaan lopen,” vertelt Van Uden. “Sinds 2016, toen ik in Rijen ging wonen, neem ik vanzelfsprekend ook lopers uit Dongen en Rijen mee. De groep uit Zeeland loopt echter al langer. Deze groep is vanuit de inspiratie van Bernard van Lamoen jaren eerder begonnen. Nog steeds loopt er, onder de bezielende leiding van Hans van Kempen, een mooie groep vanuit Zeeland mee. Sinds enkele jaren hebben we onze groepen samengevoegd.”

“Voor de deelnemers is de tocht anders dan een willekeurige wandeling. Ze kijken ernaar uit. Het is een tocht van vriendschap en het gedeelde geloof.”

Een pelgrimstocht is een unieke manier om met het geloof bezig te zijn, weet Van Uden. Het raakt veel dimensies. “Het gebruik van het lichaam is bijvoorbeeld wezenlijk anders dan bij andere uitingen van geloof. De pelgrim wandelt met een doel voor ogen, maar het lopen zelf blijkt onderweg eveneens een doel. Niet zozeer als sportprestatie, maar vanwege het ritme van het lopen. Dit is vergelijkbaar met het bidden van de rozenkrans en het lopen van een kruisweg, met een goed gebedsritme althans. De tocht zelf wordt ingekleed door ontmoeten, samen delen en spreken, samen bidden en bezinnen. Ook lopen we bewust een stuk in stilte. Voor de deelnemers is de tocht anders dan een willekeurige wandeling. Ze kijken ernaar uit. Het is een tocht van vriendschap en het gedeelde geloof.”

Gastvrijheid
“Een ander belangrijk onderdeel is de gastvrijheid. We doen onderweg vaak pastorieën of andere plekken aan waar we genieten van de gastvrijheid. Onze dankbaarheid is duidelijk voelbaar. We hebben elk jaar lijstjes bij ons met daarop de Bijbelse de begroeting “Vrede aan dit huis”. Alle pelgrims zetten daar hun handtekening op. Op verschillende plekken in ons bisdom staan deze lijstjes als herinnering aan de pelgrims die het huis hebben aangedaan. Meestal wordt deze pauze door gasten, gastheren en gastvrouwen beleefd als een groot goed.”

“De Chrismaviering zelf beleef je als pelgrim ook anders,” aldus de diaken. “Je haast je niet na je werk, het is geen plichtpleging tussendoor, om het maar even als uiterste te duiden. Maar je bent een hele dag hiernaar onderweg. Het is mooi als de bisschop ons bij de begroeting even noemt. We hebben ons ingespannen om dit mee te mogen maken.”

Loop mee!

  • Wanneer: Woensdag 8 april 2020. Vertrek met de trein om 9.00 uur van station Gilze-Rijen, om 9:15 uur vanuit Breda. Vanaf 12:00 uur verzamelen de pelgrims zich in Zuiddorpe, waar zij de pelgrimszegen ontvangen. Aankomsttijd in Hulst is rond 17:30 uur, ruim voor aanvang van de Chrismamis.
  • Bij aankomst is gelegenheid voor soep en een broodje. De wandelaars nemen eventueel eten en drinken mee voor onderweg. Overige onkosten zullen minimaal zijn en zijn voor eigen rekening.
  • Aanmelding: vóór 26 maart via teamassistente@parochiedongen.nl. o.v.v. naam, e-mailadres en vertrekpunt. Vooraf aan de wandeling wordt verdere benodigde informatie toegestuurd.
  • Lees meer over wat de Chrismaviering is.

 

Andere berichten