Pelgrimservaring in Oostenrijk (Bedevaart naar Assisi en Padua dag 2)

24 oktober 2011

De bedevaartgangers van het bisdom Breda arriveerden in de avond in Assisi na een lange reisdag. Deze dag voerde hen  langs hoogtepunten van de natuur. In de ochtend passeerden ze de Brennerpas en genoten ze van schitterende berglandschappen en uitzichten. De zon scheen overvloedig.

Eucharistieviering in Kufstein
De dag begon al vroeg met een eucharistieviering in de H. Josephkerk in Kufstein. Min of meer bij toeval een parochiekerk die door franciscanen wordt bediend. De Bredase sfeer van de groep werd opengebroken doordat de pelgrims te gast waren van de lokale parochie. Op die manier kwam de Wereldkerk binnen. Lezingen werden in het Duits en Nederlands gebeden en het eucharistisch gebed in het Duits. Het internationale karakter van de viering werd versterkt doordat de plaatselijke pastoor Pater Kristyan ofm concelebreerde. Hij is namelijk geen Oostenrijker van geboorte maar afkomstig uit Serajewo. Bisschop Van den Hende was hoofdcelebrant. Rector Schnell van de Priester- en diakenopleiding Bovendonk verzorgde de homilie. Naast enkele priesterstudenten van het bisdom dienden ook twee misdienaars van de parochie de Mis.

Pelgrim is vreemdeling
Pastoraal werkster Pauline Vermeulen las de eerste lezing uit het boek Exodus. De Heer roept Zijn volk op de vreemdelingen goed te behandelen omdat ze zelf vreemdeling zijn geweest. Rector Schnell wees op de oorspronkelijke betekenis van het woord pelgrim. Dat is vreemdeling. Een pelgrim is in een ander land, uit zijn vertrouwde ritme. De pelgrimage is ook een beeld van ons bestaan. We zijn ook op aarde op doortocht en hebben hier geen vaste verblijfplaats. Als we sterven moeten we alles achterlaten. Het gaat er feitelijk om schatten in de heme te vergarenl. De weg hiernaar wordt gewezen door het dubbelgebod. Gij zult de Heer beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het voornaamste en eerste gebod. Het tweede, daarmee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. In dit gebod ligt feitelijk ook het antwoord op de centrale vraag van onze pelgrimage: Wat wilt U dat ik doe? Volgens rector Schnell gaat het om het beoefenen van de liefde. De maat van de evangelische liefde zien we in Jezus Christus. In het evangelie gaat het bij liefde niet primair om een gevoel maar om de gave van onszelf. De heiligen Franciscus, Clara en Antonius laten zien hoe dit geconcretiseerd wordt.

 

Andere berichten