Pelgrimages naar de chrismaviering

17 maart 2015

Op woensdag 1 april vindt dit jaar de Chrismaviering plaats in de kerk van Sint Petrus Banden te Gilze. Vanuit de verschillende vicariaten pelgrimeren gelovigen naar deze viering.

Het vicariaat Breda nodigt wandelaars uit voor een psalmenwandeling vanuit Breda naar Gilze. Het vertrek is om 14.15 uur bij de H. Antoniuskathedraal in Breda. Daar ontvangen zij de pelgrimszege. Onderweg bidden de deelnemers de pelgrimspsalmen. Voor koffie en thee wordt gezorgd. De pelgrims dienen zelf hun eten mee te nemen.

Vanaf de kathedraal lopen de pelgrims 15 kilometer. Er is ook de mogelijkheid om vanuit andere kerken te starten en om onderweg aan te sluiten.
Om 15. 00 uur is het vertrek vanaf deMariakerk, Mariaplein in Breda.
Om 15.40 uur is het vertrek vanaf de kerk van Maria Ten Hemelopneming in Bavel.

Alle pelgrims komen rond 17.30 uur in Gilze aan. Daar is gelegenheid nog iets te eten. De Bredase deelnemers kunnen zich opgeven via: E mariakerk@jeruzalemparochie.nl onder vermelding van naam, e-mailadres en vertrekpunt. Voorafgaand aan de wandeling ontvangen pelgrims de benodigde informatie.

Vanuit Walcheren vertrekt in de ochtend een groep rond 9.00 uur naar Brabant. Zij zullen een wandeling van ongeveer 18 kilometer maken. Onderweg zijn er pauzemomenten om te eten en samen te bidden. Er is voldoende gelegenheid voor gesprek en uitwisseling. Opgave en informatie bij: E chrismamis@zeelandnet.nl

 

Andere berichten