‘Pelgrimage’ thema van studiedag Diocesane commissie voor liturgie

17 maart 2009

De jaarlijkse studiedag Liturgie, die wordt georganiseerd door de Diocesane commissie voor liturgie, heeft dit jaar als thema ‘Pelgrimage’. De Diocesane commissie voor liturgie sluit hiermee aan bij de bisdombedevaart naar Lourdes (20-28 mei).

Een vooraankondiging van de studiedag is deze week verzonden aan pastorale beroepskrachten, leden van liturgische werkgroepen, en gericht aan allen die zich betrokken voelen bij de liturgische vormgeving. Eind maart zal de uitnodiging met de dagindeling en de inschrijvingsmogelijkheid worden verstuurd.

De studiedag liturgie zal plaatsvinden op dinsdag 21 april 2009 in het conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven.

Voor de studiedag is dr. Bart Paepen, docent liturgie en bijbel op de priester- en diakenopleiding Bovendonk, bereid gevonden een referaat te houden. Hij zal laten zien hoe rijk het bijbels thema van ‘pelgrimage’ is. In de werkwinkels worden de liturgische aspecten van pelgrimage verder uitgediept. Welke liturgische vieringen bied je aan tijdens een bedevaart? Hoe maak je van een kapelletjestocht een bedevaart waarin je samen biddend op weg gaat van kapel tot kapel? Wat is het liturgische aanbod van een bedevaartsplaats? Hoe geef je vorm aan de nazorg na een bedevaartreis? Welke aanbod van vieringen rond heiligen bestaat er?

Contactpersoon voor meer informatie is Myriam de Jong-Smits, medewerker liturgie van de pastorale dienstverlening van het bisdom van Breda, T 076 5223444, E mdjongsmits@bisdombreda.nl.

 

 

Andere berichten