Pelgrim van de dag: Jan Schuurmans

21 oktober 2014

Jan Schuurmans is medewerker kerkmuziek bij het bisdom van Breda en als zodanig betrokken bij de bedevaart. Elke viering genieten de bedevaartgangers van de zang van het koor dat door Jan Schuurmans geleid wordt.

“Ik ben gevraagd om een projectkoor te leiden, de liturgie mee voor te bereiden en muzikale voorstellen te doen. Het projectkoor telt een kleine vijftig leden. Het merendeel komt uit West-Brabant. Voor de bedevaart zijn we drie keer bij elkaar geweest. Een maal op de Priester- en Diakenopleiding in Hoeven en tweemaal in de kerk van de heilige aartsengel Michaël in Breda. De repetities liepen goed.”

“In de liturgische vieringen proberen we aansluiting te vinden bij de plaatsen waar we zijn.” Jan illustreert dit met enkele voorbeelden. “In Czestochowa kozen we voor een votiefmis ter ere van Maria. In Kalwaria lazen we het misformulier van het feest van de Kruisverheffing (14 september). In Wadowice volgen we het misformulier ter ere van de heilige paus Johannes Paulus II. Op vrijdag sluiten we aan bij de katholieke traditie dat de vrijdag is toegewijd aan het Heilig Hart en in Kevelaer (zaterdag) vieren we de eucharistie volgens een misformulier van Kevelaer. Het is mijn taak om bij deze vieringen te zorgen voor geschikte liederen. Een enkele maal heb ik zelf melodieën gecomponeerd om bepaalde teksten te zingen.”

Voor Jan Schuurmans is het de eerste bedevaart. “Toen ik gevraagd werd, had ik geen idee wat me te wachten stond. Het is een bijzonder mooie ervaring. Gisteren was ik in Czestochowa. Met onze groep stonden we in de kapel van de Zwarte Madonna. Een groep Polen vierde de eucharistie. Op een gegeven moment begon een Poolse priester te zingen. Ik werd enorm geraakt. De tranen stonden in mijn ogen van ontroering, en dat gebeurt niet vaak. Het is de Poolse taal, de warmte van de klanken, de devotie van de gelovigen, dat kwam allemaal bij elkaar. Op zo’n moment wordt het zingen een gebed en heb je het gevoel dat je dichter bij God komt.”

Jan Schuurmans en het projectkoor. (Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten