‘Pelgrim van de dag’: Geraldine van Arneman

20 oktober 2014

Geraldine van Arneman is een van de jongere deelnemers aan de bisdombedevaart. Tijdens verschillende eucharistievieringen fungeert zij als acoliet. In het dagelijks leven studeert zij voor doktersassistente en ze hoopt in november af te studeren als doktersassistente.

Geraldine is op latere leeftijd gedoopt en gevormd en heeft bewust gekozen voor het katholieke geloof. Ze uit dit door het vele vrijwilligerswerk dat ze voor de H. Antoniusparochie in de Bredase binnenstad verricht. “Na mijn doopsel en vormsel zocht ik wegen om me voor de parochie in te zetten. In het najaar van 2008 deed de parochie van de kathedraal een oproep voor kosters en acolieten. Ik had hiervoor belangstelling en legde dit voor aan onze diaken. Hij overlegde het en het was akkoord. Sindsdien behoor ik tot het vrijwilligerskader van de kathedraal. Door het dienen van de Mis ging ik steeds meer begrijpen van de liturgie. Na één jaar ben ik ook koster geworden. Momenteel coördineer ik ook het college van collectanten en stel ik het vieringenrooster op. Hierop worden de celebranten, de acolieten, de lectoren, kosters en collectanten vermeld, zodat duidelijk wordt wie wat moet doen.”

“Het werk heeft zich uitgebreid. Waarom ik dit doe? Degenen die het werk deden worden ouder en er komen dus taken vrij. Iemand moet het doen. Toen ik gedoopt en gevormd ben, realiseerde ik me dat ik ook iets moet doen voor de Kerk. Dit kun je een soort roeping noemen. Als je acoliet bent, ben je ook meer met het geloof bezig. Je komt tot nadenken en zo ook tot gebed. Dat is ook in deze bedevaartplaats, Czestochowa. Toen we aankwamen, zijn we eerst naar de kapel van de Zwarte Madonna gegaan. Daarna ben ik in de kerk gaan zitten. Deze is overweldigend mooi. Ik kwam echt tot verstilling en gebed.”

Geraldine geniet van de bedevaart. “Vrij regelmatig mag ik de Mis dienen. Je doet dit, zoals in Czestochowa, in mooie kerken. Ik ben onder de indruk van het hoofdaltaar van de basiliek. Dit vertelt het verhaal van Maria Ten Hemelopneming in beelden. Ik had wel andere verwachtingen van de kapel van de Zwarte Madonna. Ik verwachtte een eenvoudige icoon maar ik zag een overweldigende rijkdom. Dit verrastte mij.”

Geraldine van Arneman. (Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten