Pauselijke erkenning voor gemeenschap Chemin Neuf

22 december 2009

Paus Benedictus XVI heeft de gemeenschap Chemin Neuf per decreet d.d. 14 september 2009 officieel erkend als clericaal religieus instituut van pauselijk recht en de statuten zijn goedgekeurd ad experimentum voor vijf jaar. De gemeenschap was reeds erkend als religieus instituut van diocesaan recht.

De gemeenschap Chemin Neuf is gevestigd in verschillende landen, waaronder Nederland. In het bisdom van Breda is de gemeenschap sinds 2006 gevestigd in de voormalige benedictijnse Paulusabdij in Oosterhout. Daar bestaat de gemeenschap uit twaalf personen, waaronder een gezin met vier kinderen.

Bisschop Van den Hende van Breda heeft de gemeenschap van Chemin Neuf in de Paulusabdij in Oosterhout persoonlijk gelukgewenst.

Chemin Neuf is gesticht in 1973 in Lyon door pater Laurent Fabre s.j. en wordt gekenmerkt door de Ignatiaanse spiritualiteit. Bij de gemeenschap Chemin Neuf zijn christenen van diverse christelijke kerken en gemeenschappen aangesloten.

Voor de gemeenschap Chemin Neuf in de Paulusabdij in Oosterhout klik hier

Andere berichten