Paus geraakt door het lot van zieken

10 februari 2013

Op 11 februari 2013 viert de Kerk voor de eenentwintigste maal de Wereldziekendag. Dit jaar vindt deze plaats in Altötting, een belangrijke Maria-bedevaartplaats in Beieren.

In zijn boodschap bij gelegenheid van deze dag staat paus Benedictus XVI stil bij het Jaar van het Geloof. Het Jaar van het geloof is een geschikte gelegenheid om de dienst van de naastenliefde in onze kerkelijke gmeeenschappen te intensiveren zodat iedereen een barmhartige Samaritaan voor anderen kan zijn, voor hen die dichtbij ons staan. De paus staat in zijn boodschap stil bij de ontelbaren in de kerkgeschiedenis die de zieken hielpen de menselijke en geestelijke waarde van hun lijden te erkennen zodat zij als voorbeeld en ter bemoediging kunnen dienen.Paus Benedictus noemde in dit verband de heilige Teresia van Lisieux als een expert in de wetenschap van de liefde. Zij was in staat om in een diepe vereniging met het lijden van Jezus de ziekte te beleven die haar door een ernstig lijden tot de dood bracht. Dit geldt ook voor de de zalige Moeder Teresa. Zij begon altijd haar dag met een ontmoeting met Jezus in de eucharistie om vervolgens, met de rozenkrans in haar hand, de straat op te gaan om daar de heer te vinden in de zieken, speciaal voor ongewensten die niet bemind werden en voor wie niemand zorgde.

Benedictus XVI sprak ook over in Nederland minder bekende personen als de eerbiedwaardige Luigi Novarese (1914-1984), een priester die zijn apostolaat wijdde aan het gebed voor en met de zieken. Hij ging veel met hun op bedevaart, speciaal naar Lourdes en Raoul Follereau (1903-1977), die streed tegen lepra en in 1954 de Werelddag voor de Melaatsen in het leven riep.

De paus bemoedigt op het einde van zijn boodschap de katholieke en algemene gezondheidsinstellingen, bisdommen, christelijke gemeenschappen, religieuze congregaties en allen die beroepshalve of vrijwillig betrokken zijn bij de zorg voor zieken. “”Moge zij allen beseffen dat de Kerk een fundamenteel aspect van haar zending beleeft door liefdevol en hartelijk iedere mens te aanvaarden, vooral zij die ziek en zwak zijn.”

In het bisdom van Breda is B. van Geffen gedelegeerde voor het categoriaal pastoraat. Hieronder ressorteren alle pastorale beroepskrachten die in zorginstellingen werken. In het bisdom zijn 13 woonzorginstellingen, 8 instellingen voor religieuzen, 5 ziekenhuizen, 7 instellingen voor geestelijke gezondheidszorg/psychiatrie en 3 penitentiaire inrichtingen. Hier werken ruim vijftig pastorale beroepskrachten.

 

Andere berichten