Paus geeft jongeren Maria ten voorbeeld op 32e Wereldjongerendag

6 april 2017

Komende zondag, 9 april, is Palmzondag. Wereldwijd wordt dan in de bisdommen de 32e Wereldjongerendag (WJD) gevierd, met als thema een regel uit de lofzang van Maria: ‘Aan mij deed zijn wonderwerken Die machtig is’ (Lucas 1, 49). Paus Franciscus spreekt voor deze gelegenheid jongeren toe in een video en heeft ook een schriftelijke boodschap voor hen. De paus geeft aan jongeren Maria als voorbeeld.

Wie zich geroepen weet door God, blijft niet op de bank hangen, maar komt in actie, zoals ook Maria deed toen zij van de engel Gabriel de boodschap had ontvangen dat ze moeder zou worden van de Verlosser. Ze staat op en haast zich om haar nicht Elisabeth te bezoeken die zes maanden zwanger is. Ze onderneemt daarvoor een voor die tijd lange reis en zal Elisabeth zeker hebben geholpen tijdens haar verblijf daar.

“Maria is heel jong; wat haar is geboodschapt, is een geweldige gave, maar brengt ook zeer grote uitdagingen met zich mee; de Heer heeft haar verzekerd van zijn tegenwoordigheid en steun, maar heel veel dingen zijn nog onduidelijk in haar geest en in haar hart. Maar Maria sluit zich niet op in huis, zij laat zich niet verlammen door angst of trots. Maria is niet het type dat om zich goed, behaaglijk en zeker te voelen een comfortabele bank nodig heeft,” schrijft paus Franciscus.

In de videoboodschap van paus Franciscus aan de jongeren verbindt de paus de Wereldjongerendagen met de bisschoppensynode in 2018 over het  thema: De jongeren,  het  geloof  en  de  onderscheiding  van  de  roeping. De paus noemt de WJD ogenblikken van ontmoeting en dialoog: “Deze ogenblikken van ontmoeting en dialoog met jullie zijn voor   mij   zeer   belangrijk   en   ik   heb   gewild   dat   deze   route   werd   gegaan   in overeenstemming  met  de  voorbereiding  van  de volgende  bisschoppensynode,  die aan jullie, jongeren, is gewijd.”

Jongeren onderweg tijdens de WJD 2016. (Foto: Ramon Mangold)

Andere berichten