Paus Franciscus vraagt te bidden om vrede

15 september 2016

Op 20 september aanstaande brengt paus Franciscus een bezoek aan Assisië. De Heilige Vader vraagt om op die dag in ieder bisdom te bidden voor de vrede. Het verzoek van de paus kwam op 9 september. Vanuit de kerkprovincie is aan ieder bisdom de vraag van de Heilige Vader toegezonden, vergezeld van een aantal suggesties voor de te houden gebedsdag.

Paus Franciscus gaat in het voetspoor van zijn voorgangers, paus Johannes Paulus II en paus Benedictus XVI, een vredesbijeenkomst in Assisië leiden en een dialoog houden met vertegenwoordigers van andere religies.

Het is belangrijk dat religies zich inspannen voor vrede in de wereld, omdat godsdiensten niet bedoeld zijn als bron van geweld en strijd.

De bisschoppen nodigen de gelovigen in hun bisdommen uit om gehoor te geven aan de oproep van de paus en op 20 september te bidden voor vrede.

 

Andere berichten