Paus Franciscus spreekt pelgrims toe op Nederlandse Dag Rome

15 april 2016

Op dinsdag 15 november 2016 wordt in Rome een ‘Nederlandse Dag’ georganiseerd. Meerdere Nederlandse bisdommen en katholieke organisaties zijn in die week op bedevaart in Rome om de afsluiting van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid bij te wonen. Daaronder zullen ook pelgrims uit het bisdom van Breda zijn.

De paus zal de bedevaartgangers persoonlijk toespreken na afloop van de gezamenlijke eucharistieviering op 15 november in de Sint-Pieter, waarin kardinaal Eijk hoofdcelebrant zal zijn en de overige aanwezige Nederlandse bisschoppen concelebreren.

De Nederlandse dag is een initiatief van VNB en het VKMO – Katholiek netwerk. In het kader van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid organiseren zij reisinitiatieven voor individuen, groepen en maatschappelijke organisaties.

Nederlandse bisdommen hebben zich van harte aangesloten bij het initiatief voor de Nederlandse Dag, waar naar verwachting meer dan 1.000 Nederlanders aanwezig zullen zijn. De bisdommen Utrecht, Den Bosch en Roermond organiseren in de week van de Nederlandse Dag bedevaarten naar Rome. Het bisdom van Breda nodigt mensen uit zich aan te sluiten bij de bedevaart die de VNB organiseert.

Kardinaal Eijk heeft namens alle Nederlandse bedevaartgangers aan paus Franciscus het verzoek voorgelegd om hoofdcelebrant te zijn in de Eucharistieviering op de Nederlandse Dag in Rome. Dit bleek niet mogelijk te zijn, maar wel kwam het verheugende bericht dat de paus in de gelegenheid en van harte bereid is om de Nederlanders na afloop van de heilige Mis toe te spreken.

 

Andere berichten