Paus Franciscus publiceert derde encycliek ‘Fratelli tutti’

4 oktober 2020

Op de feestdag van Sint Franciscus, 4 oktober 2020, publiceert paus Franciscus zijn derde encycliek ‘Fratelli tutti’ (‘Allen broeders’). In de rondzendbrief gaat de paus in op broederschap en vriendschap als manieren om een betere, rechtvaardigere en vreedzame wereld op te bouwen.

Wat zijn de grote idealen, maar ook de concrete manieren om vooruitgang te boeken voor degenen die een rechtvaardiger en broederlijker wereld willen opbouwen in hun gewone relaties, in het sociale leven, in de politiek en in de instellingen? In acht hoofdstukken werkt de paus een antwoord op deze vraag uit. De encycliek is op dit moment in acht talen vertaald. Naar verwachting komt er ook een Nederlandse vertaling.

Lees verder:

 

(foto: Gunther Simmermacher)

Andere berichten