Paus Franciscus over het bevorderen van het sacrament van het huwelijk

27 februari 2017

Paus Franciscus wijst op het belang van een goede huwelijksvoorbereiding in de parochies en begeleiding van stellen in de eerste jaren van hun kerkelijk huwelijk. Hij spoort aan om daar werk van te maken.

Priesters hebben een grote verantwoordelijkheid als het gaat om het huwelijkspastoraat. Ze moeten getuigenis geven van de schoonheid van het sacramentele huwelijk en tegelijkertijd een betrouwbare steun zijn voor stellen die niet getrouwd zijn. Dit zegt paus Franciscus op zaterdag 25 februari. De paus ontmoet die dag priesters die een cursus volgen bij de Romeinse Rota. De Rota is de belangrijkste kerkelijke rechtbank van het Vaticaan waar het gaat om huwelijkszaken.

De paus spreekt over complexe situaties die zich voor kunnen doen als het gaat om het huwelijk en samenlevingsvormen. “Voor elke persoon en elke situatie,” aldus de paus, “zijn de priesters geroepen om als tochtgenoot getuigenis af te leggen en ondersteuning te geven.” Priesters moeten getuigen van de genade van het sacrament van het huwelijk en van de familie als primair goed, als vitale cel van de Kerk en de samenleving, door te verkondigen dat “het huwelijk tussen man en vrouw een teken is van de eenheid van Christus en de Kerk.”

De paus geeft aan dat priesters zich niet alleen moeten richten op verloofde en getrouwde stellen, maar ook op degenen die samenwonen en niet trouwen. Deze stellen behoren tot de “armen en de kleinen” voor wie de Kerk, in navolging van Christus, een moeder wil zijn, die hen niet verlaat, maar hen tot zich trekt en voor hen zorgt. De begeleiding van deze stellen ziet de paus als een wezenlijk onderdeel van het werk van de priesters bij “het bevorderen en verdedigen van het sacrament van het huwelijk.”

In het Bisdom Breda is het gezinspastoraat actief. Voor informatie over de activiteiten, zie: gezinspastoraat op de website van het Sint Franciscuscentrum.

Het sacrament van het huwelijk, de begeleiding van echtparen en de zorg voor stellen die om allerlei redenen niet trouwen, is een belangrijk thema in het pontificaat van paus Franciscus. Na de twee bisschoppensynodes (oktober 2014 en oktober 2015) verscheen in 2016 de pauselijke exhortatie Amoris laetitia, over de liefde in het gezin. Daarin schrijft de paus over de werkelijkheid en de uitdagingen van de gezinnen.

Andere berichten