Paus Franciscus: “Minderjarige migranten zijn extra kwetsbaar”

14 december 2016

‘Kindmigranten, de kwetsbaren en stemlozen’ is het thema van de boodschap van paus Franciscus voor de ‘Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen’ op 15 januari 2017. De paus vraagt aandacht voor minderjarige migranten, speciaal voor de kinderen die zonder hun ouders zijn.

“Wie een van zulke kinderen ontvangt in Mijn Naam, ontvangt Mij,” citeert paus Franciscus uit het evangelie (Matteüs 18, 5). “Met deze woorden brengen de evangelisten aan de christelijke gemeenschap de prediking van Jezus in herinnering: een prediking, die zowel inspireert als uitdaagt. Deze tekst schetst het veilige pad dat leidt tot God: het begint met het geringste en, door de genade van onze Verlosser, groeit het uit tot het daadwerkelijk verwelkomen van anderen.”

“In Jezus werd God een kind. De openheid van het geloof in God, waardoor de hoop wordt gevoed, vindt zijn uitdrukking in een liefdevolle nabijheid bij het kleinste en het zwakste. Liefdadigheid, geloof en hoop zijn allen actief aanwezig in de geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid, zoals wij opnieuw hebben ontdekt gedurende het recente Buitengewoon Jubileum.”

De paus wijst ook op de woorden die de evangelist Matteüs van Jezus optekent waar het gaat om degenen die tegen de werken van barmhartigheid ingaan: “Maar wie één van deze kleinen die op Mij vertrouwen ten val brengt, kan beter met een molensteen om zijn nek in volle zee gegooid worden” (Matteüs 18, 6).

Andere berichten