Paus Franciscus: boodschap voor Dag voor migranten en vluchtelingen

11 januari 2016

Het bestuur van Cura Migratorum heeft de boodschap van paus Franciscus voor de mondiale dag voor migranten en vluchtelingen laten vertalen.De mondiale dag voor de migranten en vluchtelingen wordt gehouden op 17 januari 2016. Paus Franciscus koos dit keer als thema: ‘Migranten en vluchtelingen dagen ons uit. Het antwoord van het Evangelie van Barmhartigheid’.

De paus beklemtoont dat migranten onze broeders en zusters zijn op zoek naar een beter leven, ver weg van honger, armoede en uitbuiting.

In de boodschap concludeert paus Franciscus dat het aantal migranten toeneemt. Tijdens hun reis naar een betere toekomst zijn zij in toenemende mate slachtoffer van mensensmokkelaars. Als ze de reis overleven zijn hun moeilijkheden en angsten vaak niet voorbij. De paus signaleert dat in landen vaak een helder en consistent beleid ontbreekt dat de acceptatie van migranten bevordert en voorziet in een programma om hen te laten integreren in hun nieuwe omgeving met respect voor de rechten en verplichtingen van iedereen.

Maar dan spreekt het Evangelie van de Barmhartigheid ons geweten aan en belet ons om de ellende van anderen als vanzelfsprekend te beschouwen. Het roept ons op om, geïnspireerd door de theologische deugden van geloof, hoop en liefde, de nood van vluchtelingen te beantwoorden met werken van geestelijke en lichamelijke barmhartigheid.

(Foto: R. Mangold)

Andere berichten