Paulusjaar bisdom van Breda

30 juni 2009

Op zondag 28 juni sloot paus Benedictus XVI het Paulusjaar af met een viering in de basiliek van St. Paulus buiten de muren. Paus Benedictus XVI stelde het Paulusjaar in om te luisteren naar Paulus en ook vandaag de dag van hem te leren.

“Voor ons is Paulus niet een figuur van het verleden die we ons met eerbied herinneren,” aldus paus Benedictus XVI in zijn homilie op 28 juni 2008, “Paulus is eveneens onze leraar, ook nu is hij voor ons een apostel en heraut van Jezus Christus.”

In het bisdom van Breda vonden daarom in het Paulusjaar diverse activiteiten plaats.

Op zondag 25 januari, het feest van Paulus’ bekering, werden in de H. Antoniuskathedraal de eerste exemplaren uitgereikt van een speciaal voor het Paulusjaar geschreven noveen van bisschop Van den Hende. Inmiddels zijn binnen en buiten het bisdom zo’n 2500 noveenboekjes verspreid.

Ook vond in de kathedraal op donderdagmiddagen een votiefmis voor Paulus plaats met speciale aandacht voor Paulus middels de gebeden, de lezingen en de verkondiging. Na de mis was er telkens aanbidding van het allerheiligste en werden de vespers gebeden.

De jaarlijkse retraite voor priesters en diakens van het bisdom stond vanwege het Paulusjaar in het kader van Paulus. Rik Hoet verzorgde deze retraite.

Bezoekers van het bisdomkantoor konden diverse uitgaven rond Paulus inzien in de hal van het bisdomkantoor.

Aan het eind van het Paulusjaar vond in het bisschopshuis op maandag 15 juni een bijeenkomst plaats voor pastorale beroepskrachten over de apostel Paulus en de relatie tot het jodendom. Klik hier

Paus Benedictus stelde het Paulusjaar in om te luisteren naar Paulus en ook vandaag van hem te leren. Benedictus: “Laten we ons niet alleen afvragen wie Paulus was, maar vooral de vraag stellen: wie ís Paulus, wat zegt hij mij?”

Mede in dit kader verzorgde bisschop Van den Hende in de H. Antoniuskathedraal in Breda een serie korte catechetische inleidingen over Paulus. Klik hier

 

Andere berichten