Patroonsfeest bisdom Maria Tenhemelopneming

15 augustus 2009

Op zaterdag 15 augustus vierde het bisdom van Breda het patroonsfeest, Maria Tenhemelopneming. Het patroonsfeest werd gevierd met een feestelijke eucharistieviering in de H. Antoniuskathedraal in Breda. Bisschop Van den Hende was hoofdcelebrant in de viering. Vicaris-generaal V. Schoenmakers concelebreerde evenals broeder B. Zweers, priester en verbonden aan de kathedrale kerk.

Het patroonsfeest was dit jaar extra feestelijk. Met de viering rondt het bisdom een jaar af van op weg gaan met Maria, de moeder van de Heer, waarin de bisdombedevaart naar Lourdes (20-28 mei) een centrale plaats had.

Volgende bisdombedevaart: 2011
Die bisdombedevaart werd vorig jaar op 15 augustus tijdens het patroonsfeest bekendgemaakt door de bisschop. Nu sprak bisschop Van den Hende aan het eind van de viering het voornemen uit om opnieuw een bedevaart te organiseren, naar weer een nieuwe bestemming. Deze bedevaart zal na Rome (2002) en Lourdes (2009) naar verwachting in 2011 plaatsvinden.

Bedankt voor inzet
Aan het eind van de viering werden enkele mensen in het bijzonder bedankt voor hun inzet voor de bedevaart. Zij ontvingen een fraaie glazen tegel met daarop het beeldmerk van de bisdombedevaart, dat tevens het oude wapen is van het bisdom van Breda. Daarop is afgebeeld Maria Tenhemelopneming met de drie kruisen van Breda.

De tegel werd overhandigd aan de regiocoördinatoren van het Lourdeswerk in het bisdom van Breda: mevrouw Els Zeegers (regiocoördinator Lourdeswerk dekenaat De Baronie), de heer Pieter Luiken (regiocoördinator Lourdeswerk West-Brabant, dekenaat Het Markiezaat) en mevrouw Lonneke Allaerts (regiocoördinator Lourdeswerk Zeeuws-Vlaanderen, dekenaat Zeeland).

Een tegel werd eveneens overhandigd aan Bas Rentmeester, betrokken bij VNB Nationale Bedevaarten en hoofdaalmoezenier van de bisdombedevaart, tevens priester van het bisdom van Breda. Daarnaast ontving Geraldine van Arneman een tegel uit dank. Zij was helper voor het bisdom tijdens de bisdombedevaart en is akoliet in de kathedrale kerk.

V.l.n.r. mw. E. Zeegers, dhr. B. Rentmeester, dhr. P. Luiken, mw. G. van Arneman, mgr. J. van den Hende, dhr. W. Zeegers, mw. L. Allaerts.

 

Andere berichten