Patroonsfeest Bisdom Breda: ‘verleden, heden en toekomst in Christus verbonden’

20 augustus 2020

Het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming is het patroonsfeest van het Bisdom Breda. Op 15 augustus viert het bisdom daarom dubbel feest; dit jaar voor de 167ste keer haar ontstaansdag en patroonsfeest.

“Op deze dag gedenkt en viert de kerk dankbaar dat Maria, moeder van Jezus, opgenomen is in de hemel,” vertelt Vincent de Haas, die als diaken van dienst betrokken was bij de viering in de H. Antoniuskathedraal in Breda. “In dit feest klinkt de belofte door dat elke christengelovige opgenomen wordt in de hemel, of zoals de heilige Joannes van het Kruis het uitdrukt: in de grote liefde van God.”

“Zo bouwt het bisdom opnieuw aan de band tussen verleden, heden en toekomst in haar geloof rond Christus, de verrezen Heer, en haar patroon de heilige maagd Maria, ten hemel opgenomen.”

Diaken De Haas legt uit: “Ons bisdom viert ook dat het sinds 1853 bestaat. Wij als christengelovigen vieren daarmee ook onze eenheid rond de bisschop van Breda. In een bijzondere en plechtige viering in de kathedraal droegen de bisschop, de vicaris-generaal en de plebaan de heilige mis op. In zijn preek benadrukte de bisschop vooral de belofte die het feest kent. De feestvreugde werd verder vergroot omdat een echtpaar hun 50ste huwelijksdag vierde.”

In deze jaarlijkse viering worden ook altijd alle overleden bisschoppen van het Bisdom Breda herdacht. Familieleden van de laatste overleden bisschoppen worden daartoe uitgenodigd. Enkele genodigden waren aanwezig. Diaken De Haas: “Zo bouwt het bisdom opnieuw aan de band tussen verleden, heden en toekomst in haar geloof rond Christus, de verrezen Heer, en haar patroon de heilige maagd Maria, ten hemel opgenomen.”

 

Diaken De Haas draagt het Evangeliarium tijdens het hoogfeest van de viering van Pinksteren. – Foto: Ramon Mangold

Andere berichten