Patrick Kuipers rector van Priester- en Diakenopleiding Bovendonk

6 maart 2021

Met ingang van 1 juli 2021 wordt Patrick Kuipers (1975) door bisschop Liesen benoemd tot rector van Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Op deze datum zal Norbert Schnell zijn functie als rector overdragen en aan de slag gaan in het parochiepastoraat van het Bisdom Breda. Patrick Kuipers is momenteel als docent bij de opleiding betrokken. Hij zal het rectoraat van Bovendonk combineren met zijn huidige functie als rector van het Ariënsinstituut in Utrecht.

Samenwerking tussen ambtsopleidingen
Al vanaf de oprichting in 1983 verwelkomt Bovendonk als ambtsopleiding voor late roepingen studenten van andere bisdommen uit zowel Nederland als Vlaanderen. Tussen de ambtsopleidingen van de bisdommen Breda, Rotterdam en het aartsbisdom Utrecht bestaat al vele jaren een nauwe samenwerking. Rector Schnell: “Er worden al gezamenlijke retraites en bedevaarten voor de studenten georganiseerd. Drie jaar geleden is er een gezamenlijk vormingsprogramma opgesteld voor de studenten die aan de universiteit of hogeschool hun theologische studie volgen. In aannameprocedures wordt gezamenlijk opgetrokken en docenten van de verschillende bisdommen geven les aan de verschillende instituten. Het dubbelrectoraat van Patrick Kuipers past in de steeds nauwere samenwerking tussen de verschillende ambtsopleidingen.”

Loopbaan Patrick Kuipers
Patrick Kuipers is geboren en getogen in Glanerbrug, een dorpje ten oosten van Enschede. Na het Gymnasium volgde hij zijn priesteropleiding aan het Ariënskonvikt en de Katholieke Theologische Universiteit in Utrecht. In 2000 werd hij in de St. Catharinakathedraal door kardinaal Simonis tot priester gewijd. Hij heeft als pastor en pastoor gewerkt in enkele parochies in Twente en de Achterhoek en is sinds 2010 rector van het Ariënsinstituut, de huidige priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht. In 2013 behaalde hij het licentiaat in de theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology.

Momenteel werkt hij aan een proefschrift over de hervorming van de liturgie van de Paaswake in de twintigste eeuw. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de opleidingen tot onbezoldigd permanent diaken, catecheet en diaconaal assistent in het aartsbisdom Utrecht en heeft hij enkele ondersteunende taken in het bisdom. Bovendien is hij docent aan het Ariënsinstituut en als docent liturgie verbonden aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

Benoeming Norbert Schnell
Norbert Schnell werd op 1 januari 2010 benoemd tot rector van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Aan het begin van de zomer neemt hij afscheid van deze opleiding. In de maanden juli en augustus neemt hij een sabbatverlof op. Vanaf 1 september wordt hij pastoor van de H. Maria Magdalenaparochie te Breda. Dit zal hij combineren met de functie van pastoor van parochie Breda-Centrum, die hij per 1 april 2021 zal gaan vervullen.

 

Patrick Kuipers

Andere berichten