Pater Simon Kuyten smm nieuwe gedelegeerde voor de religieuzen

29 mei 2009

Bisschop Van den Hende zal met ingang van 1 augustus 2009 de zeereerwaarde pater Simon Kuyten smm benoemen tot nieuwe gedelegeerde voor de religieuzen.

Pater Simon Kuyten (67) werkt al sinds 1980 in het bisdom van Breda. Van 1988 tot 2007 was hij deken, laatstelijk van het dekenaat de Baronie. In zijn werk is hij altijd verbonden gebleven met religieuze orden en congregaties in zijn omgeving. De Diocesane Religieuzenraad ondersteunt de benoeming van pater Simon Kuyten van harte en unaniem.

Eerder dit jaar verleende de bisschop op diens verzoek en onder dank eervol ontslag aan pater Paul de Vries scj, nadat deze de wens te kennen had gegeven zijn taak als bisschoppelijk gedelegeerde voor de religieuzen te willen beëindigen. Pater Paul de Vries was bisschoppelijk gedelegeerde voor de religieuzen van 1997 tot 2009.

Op vrijdag 10 juli vindt een receptie plaats, waarop enerzijds afscheid zal worden genomen van pater Paul de Vries als gedelegeerde en anderzijds de kennismaking met zijn opvolger pater Simon Kuyten centraal staat.

Andere berichten